80 årsmarkering av Krystallnatten

80-årsmarkering av Krystallnatten

Fredag 9. november 2018 var det 80 år siden nazistene gikk til voldelige aksjoner mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland. Det som skjedde natt til 10. november 1938 står som en brutal påminnelse om hvor skadelig det kan være for et samfunn når fremmedfrykt og hat får fritt spillerom. ARKIVET inviterte til markering fredag 9. november.

Nazistenes kamp mot jødene startet allerede da Hitler kom til makten i januar 1933. Nesten seks år senere skjedde det vi kjenner best som Krystallnatten: Jødiske butikker, forsamlingssteder, synagoger og hjem ble vandalisert natt til 10. november 1938. Tyskland våknet opp til tusenvis av knuste glasskår i gatene etter nazistenes herjinger, og Krystallnatten har blitt stående igjen i historiebøkene som en markør for overgangen fra diskriminering til systematisk forfølgelse.

80 år er lenge siden, men det er lett å trekke paralleller til samfunnet slik det ser ut i dag: Frykten for dem som er annerledes en oss, frykt som glir over i hat og hat som gir seg utslag i vold. Å lære av det som har skjedd er med på å legge grunnlaget for at historiens mørkeste kapitler ikke skal gjenta seg. Markeringen på ARKIVET 80 år etter setter lærdom og ettertanke i fokus: Hva var det som skjedde, og hva kan vi lære av det?

PROGRAM FOR MARKERINGEN:

 • Velkommen ved direktør Audun Myhre
 • Historisk tilbakeblikk på Krystallnatten ved Arkivets historiker Thomas V.H. Hagen
 • Hva kan vi lære av Krystallnatten?

Markeringen skjer på tvers av ideologi, politikk og religion.

APPELLER HOLDES AV:

 • Norunn Tveiten Benestad, Stortingsrepresentant
 • Rolf Kirschner, tidligere leder og forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
 • Akmal Ali, Imam og leder av Muslimsk Union i Agder
 • Peter Rosendahl, Israelmisjonen
 • Magnus Nygård, Leder Vest-Agder Sosialistisk Ungdom
 • Iselin Jørgensen, Kapellan Domkirken
 • Terje Dragset, Forfatter og kunstner
 • Mira Svartnes Thorsen, Bystyrerepresentant MDG

Det vil bli mini-konsert med Georg Fjalsett og enkel servering, og markeringen varer fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 med innlagte pauser.

Tid

Fre. 09 nov. 2018
Klokken: 19:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Gratis inngang