En global krig ny utstilling

Åpning av Krigsseilere i en global krig

"Krigsseilere i en global krig" handler om krigsseilernes betydning, om fangenskap og om forsøkene på kontakt med familiene hjemme. Utstillingen formidler hvordan Norge og nordmenn, gjennom krigsseilernes innsats, var en del av en større verdensomspennende krig. Vi inviterer til utstillingsåpning.

I utstillingen møtes krigsseilernes og Arkivets historie i den globale fangehistorien. Historien blir formidlet blant annet gjennom film, nyutviklede kart og utdrag av brev fra sjøfolk hjem til sine kjære. Krigsseilerne stod for Norges viktigste bidrag til de alliertes seier under andre verdenskrig. Norge hadde verdens fjerde største handelsflåte samlet i det statseide rederiet Nortraship i krigsårene 1940-1945. Sammen med andre allierte skip og sjøfolk fraktet de våpen, soldater, drivstoff og mat over hele verden.

Ombord på skipene var det mannskap fra alle verdensdeler. Krigsseilerne var sjøfolk som skulle utføre jobben sin som normalt, men under nye og farlige omstendigheter innenfor en global krig.

Krigsseilernes innsats har blitt vel anerkjent i det norske samfunnet i dag, og utstillingen gir et viktig innblikk i deres liv og innsats under krigen. Tirsdag 18. juni kl. 14.00 blir det formell utstillingsåpning.

Tid

Tir. 18 jun. 2019
Klokken: 14:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Gratis inngang