2023 11 29 Markering solidaritetsdag Nettside

FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk

Onsdag 29. november kl. 17.00 inviterer vi til foredrag med jurist og konfliktforsker Cecilie Hellestveit.

Cecilie Hellestveit er jurist og konfliktforsker med krig, fred og folkerett som spesialfelt. Hun vil holde foredrag med situasjonen i Midtøsten som bakteppe.

Bakgrunn for markeringen

Dehumanisering er enhver krigs mest effektive våpen, og den mentale krigføringen skjer på mange fronter. Noe vi alle kan bidra med akkurat nå, er å huske å omtale ethvert menneske som nettopp et menneske, uavhengig av hvilken side av konflikten de står på.

Det blir sagt at sannhet er krigens første offer. Her og nå er vi alle vitne til at det fortelles minst to helt forskjellig historier om samme virkelighet. Informasjonskrigen sprer seg helt inn i norske hjem.

Kanskje er det umulig å enes om et felles narrativ. Det vi likevel kan enes om, er at menneskerettighetene gjelder hvert eneste individ som er rammet av denne humanitære katastrofen.

Historiebevissthet kan hjelpe oss å møte hverandre i en felles forståelse av at våpen ikke kan løse en konflikt som har gått i arv i generasjoner.

I en polarisert tid markerer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter et tydelig standpunkt mot vold. Uansett hva vi er uenige om, kan vi være enige om viktigheten av å verne om humanitærretten og bekyttelse av sivile på begge sider

Tid

Wed 29 Nov 2023
Klokken: 17:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

Gratis inngang