Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig

Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig

"Disse inntrykkene kommer frem ganske stadig" er en vandreutstilling utviklet og finansiert av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Gjennom portretter, sitater og lydopptak presenterer utstillingen 25 krigsseilere og deres ektefeller.

Utstillingen har blitt videreutviklet i samarbeid med Kristiansand folkebibliotek når det gjelder Michelets forfatterskap. Den presenterer nå Michelets bøker sammen med krigsseilernes egne historier, som kommer til uttrykk på ulikt vis. Til sammen forteller de om de menneskelige omkostningene, enkeltmennesket og mangfoldet i krigsseilernes historie.

I mai 2018 var utstillingen på Kristiansand folkebibliotek. Fra høsten 2018 vil utstillingen tilbys folkebiblioteker og biblioteker på videregående skoler i begge Agder-fylkene, gjennom et samarbeid med Vest-Agder fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder.