Books Discovered Once Again

Se den virtuelle utstillingen: Books Discovered Once Again.

EØS-prosjektet «Books discovered once again» er et samarbeid med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia. Bakgrunnen for prosjektet er over 300 000 beslaglagte bøker som ble samlet i Tsjekkia under andre verdenskrig. Gjennom prosjektet har materialet blitt katalogisert og digitalisert, og historien bak hva som skjedde med bøkene har blitt samlet gjennom ulike ressurser.

Våren 2017 ble resultatet av prosjektet presentert for publikum gjennom to turnéer i Norge og Tsjekkia.

Foredraget "Beslaglagte ord - Hva skjedde med litteraturen under andre verdenskrig?" formidlet historien bak hva som skjedde med forbudt litteratur i Norge under krigen, og hvordan bøker fra det norske frimurerbiblioteket endte opp i et slott i Tsjekkoslovakia. Foredraget ble gjennomført av forfatter Mirjam Kristensen, prosjektleder Gro Kvanvig og Tomas Foltyn fra Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia.