Bjørn Westlie om antisemittisme i norsk presse

Bjørn Westlie om antisemittisme i norsk presse

Bjørn Westlie lot jeg sjokkere over måten jøder ble omtalt på i norske aviser under krigen. Med boken "Det norske jødehatet: Propaganda og presse under okkupasjonen" tar han et oppgjør med hatefull omtale av jøder i norsk presse. 31. oktober kommer Westlie for å presentere boken og prate med historiker Thomas V.H. Hagen om pressens antisemittiske historie.

I omtaler av boken legges det vekt på sannheten som det første offeret i enhver krig, og at det samme gjaldt for Norge under andre verdenskrig. Norske aviser ble presset til å trykke artikler med jødefiendtlig innhold fra Norsk Artikkeltjeneste (NAT), Nasjonal Samlings eget pressebyrå. I Det norske jødehatet får innholdet i disse hatefulle artiklene oppmerksomhet.

På lederplass i Aftenposten i desember 1938, stod følgende:

"At også Norge - som de fleste civiliserte stater - uten hensyn til race yder en beskjeden håndsrekning til fremmede folk, bør ikke oppfattes som noget ønske om å importere jøder."

Det var sjokket over hvor hatefulle omtalene av jøder i norsk presse var som lå til grunn for boken, hvor Westlie ser nærmere på hvordan avisene tok i bruk artikler fra myndighetene. Med Westlies nye bok får vi innsikt i nordmenns egen rolle og ansvar under jødeforfølgelsen i okkupasjonsårene. Vi blir presentert for egen rolle i spredningen av antisemittisk propaganda, og for en presse preget av utbredt antisemittisme. Tyske okkupanter og NS tok i samarbeid kontroll over norsk presse, og Westlie kobler denne propagandaen opp mot tyskernes aksjoner mot de norske jødene. Kunne norske redaktører ha handlet annerledes enn de gjorde?

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter ønsker velkommen til presentasjon av en viktig bok og et viktig stykke historie, når Bjørn Westlie kommer på besøk torsdag 31. oktober kl. 19.00.