Bjørn Tore Rosendahl

Bjørn Tore Rosendahl

Stilling: Forsker. Historiker (PhD) og faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie
E-post: [email protected]
Telefon: 920 89 218

Utdanning:

Bjørn Tore har Rosendahl har en PhD i historie fra Universitetet i Agder. Fra før hadde Rosendahl en Cand. philol-grad med eksamener fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder - med historie (hovedfag), statsvitenskap (mellomfag), sosialøkonomi (grunnfag) og praktisk pedagogisk utdanning i fagkretsen. 

Arbeidserfaring:

I 2012 begynte Rosendahl  i stillingen som historiker/forsker på krigsseilernes historie. I 2015 startet han opp arbeidet med etableringen av Krigsseilerregisteret og opprettelsen av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Rosendahls stilling i dag er faglig leder her. I perioden 2005 til 2011 var han ansatt ved Arkivet som undervisningsleder, samt medlem i Arkivets forskningsutvalg. I årene 1999-2005 arbeidet Rosendahl som rådgiver ved Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder

Rosendahl har hatt en rekke større og mindre engasjementer ved Universitetet i Agder. Våren 2007 var han koordinator i historie fagdidaktikk ved PPU på UiA, og i 2009 foreleste han om mellomkrigstiden for historiestudenter på UiA. Han har også vært veileder for en mastergradstudent i historie og vært brukt som sensor.

Rosendahl har dessuten vært historiefaglig konsulent for Jon Michelets fire siste bind i romanserien "En sjøens helt". 

Faglige interesser:

 • Krigsseilerhistorie (norsk og internasjonal)
 • Norsk utenrikspolitikk
 • 1900-tallets politiske historie
 • Minnestedspedagogikk og annen formidling av krigshistorie

Vitenskapelig arbeid:

Februar 2018 disputerte Rosendahl for doktorgraden med den artikkelbaserte avhandlingen: "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War".

Hovedfagsoppgaven i historie (1998) ble avlagt ved Universitetet i Oslo og hadde tittelen: "Bank og bistand - prinsipper og realpolitikk: Norge i Verdensbanken, 1960-1980".

Rosendahl har som redaktør utgitt følgende bøker:

 • Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (2018)
 • Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015) 
 • Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

I tillegg til en rekke kronikker, har han han publisert følgende artikler:

 • Bjørn Tore Rosendahl. "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)
 • Bjørn Tore Rosendahl. "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)
 • Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016
 • Bjørn Tore Rosendahl. "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"
 • Bjørn Tore Rosendahl. "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015
 • Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl. "The experience of Stiftelsen Arkivet – a Gestapo regional headquarters during the Second World War in Norway" i boka Challenging History in the Museum, Ashgate publisher (2014)
 • Bjørn Tore Rosendahl. "Historieformidling som verktøy for gode holdninger? Refleksjoner rundt Stiftelsen Arkivets formidlingsvirksomhet", i Formidling. Bruk og misbruk av historie, (2011) redigert av B.E. Johnsen og K. Pabst. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 73-99.

For en fullstendig oversikt over artikler/publikasjoner av Bjørn Tore Rosendahl, klikk her eller les mer på Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorn_Tore_Rosendahl