Bak blendede ruter

Bak blendede ruter

8. mai 2017 åpnet utstillingen «Bak blendede ruter». Utstillingen viser krigskarikaturer av den norske kunstneren Anna-Eva Bergman. Disse karikaturene ble produsert før og under andre verdenskrig, og viser et rått stykke krigshistorie.

ANNA-EVA BERGMANS HISTORIE

Under okkupasjonen bodde Bergman for det meste i Oslo, hvor hun tjente til livets opphold som illustratør. Tidligere hadde hun bodd i Hitler-Tyskland, og hun begynte allerede da å skildre forholdene i den totalitære staten i form av illustrasjoner som overhodet ikke måtte bli oppdaget.

Da hun flyttet til Norge, utviklet hun sin spesialitet; treffsikre karikaturer og humoristiske tegninger i blekk som beskrev det å være en kneblet kunstner.


ALVOR, HUMOR - OG SELVIRONI

Bildene som stilles ut på ARKIVET faller i tre kategorier:

  • Karikaturer av den tyske okkupasjonsmakten og deres norske støttespillere
  • Humoristiske illustrasjoner som beskriver okkupasjonshverdagen i Norge
  • Selvbiografiske illustrasjoner fra livet i Det tredje riket

De aller fleste bildene ble laget i perioden 1941–1944.


HVERDAGSMOTSTANDEN I MOTIVENE

Utstillingens tittel er også tittelen på ett av bildene som er stilt ut. Bildet formelig stråler av musikk, ståk, varme og liv – ja, alt det som foregikk utenfor synlig rekkevidde for makthaverne. Bildet «Bak blendede ruter» henspiller naturligvis på det forhold at mye av kulturlivet under okkupasjonen fortsatte som før – under jorden.

Bergmans hemmelige illustrasjoner unnfanget fra hennes omflakkende tilværelse på forskjellige steder i Europa under tysk diktatur gir et innblikk i hvordan hun følte ensrettingen av det sivile liv på kroppen, fysisk og psykisk. De er eksempler på hverdagsmotstand; dette var hennes måte å håndtere det nazistiske påtrykket.


EN UNIK SAMLING

Det er en begivenhet at et utvalg av Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer nå er stilt ut hos ARKIVET. Utstillingen består av et mindre utvalg bilder fra den utstillingen som ble laget og vist ved HL-senteret i Oslo i 2016. En stor takk til Hanne Steien ved HL-senteret for velvillig bistand med å hente denne unike samlingen til Kristiansand.