Kurs for lærere

Stiftelsen Arkivet arrangerer jevnlig kurs for lærere i ungdomsskolen og videregående om tematikk knyttet til andre verdenskrigs historie, menneskerettigheter, demokrati og konflikter i vår egen tid.

Nye kurs for lærere blir lagt ut fortløpende

 

Tidligere kurs:

28. februar 2014: Hvordan formidle historien om kvinner i konsentrasjonsleirer? Lærerkurs/ konferanse ved Stiftelsen Arkivet. Les mer her.

18. oktober 2013: «Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne». Den norske grunnloven i kontinuitet og endring. Kurs på Sørlanske lærerstevne i samarbeid med FN-Sambandet Sør, Fagforum for samfunnsfagene i Vest-Agder og Sørlandske lærerstevne.

19. oktober 2012: Fryktens logikk - terror som virkemiddel. Kurs på Sørlanske lærerstevne i samarbeid med FN-Sambandet Sør, Fagforum for samfunnsfagene i Vest-Agder og Sørlandske lærerstevne.

6. desember 2011: Når skal verdenssamfunnet gripe inn? Internasjonale reaksjoner på overgrep mot sivile under den arabiske våren. Nasjonalt lærerkurs i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og FN-sambandet Sør. 

21. oktober 2011: Ideologier – i går, i dag og i morgen. Kurs på Sørlanske lærerstevne i samarbeid med FN-Sambandet Sør, Fagforum for samfunnsfagene i Vest-Agder og Sørlandske lærerstevne.