Arendalsuka 2022 menneskerettighetsteltet

Arendalsuka 2023

Møt ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter på Arendalsuka 14.-18. august 2023.

Gjennom hele uka kan du møte oss i Menneskerettighetsteltet, hvor også nettverket av freds- og menneskerettighetssentre i Norge og PLATTFORM holder arrangementer. Vi deltar også som samarbeidspartner på arrangementer andre steder.

ARKIVET på Arendalsuka 2023

Mandag 14. august

Kl. 11.00: Sammen styrker vi demokratiet - Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 13.00: Dilemmaer i krig og fred - hvordan påvirker krig samhold i skoler og lokalsamfunn i Norge?
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 15.00: Krigshistorie på kino - når fakta og fiksjon møtes
Sted: Menneskerettighetsteltet

Tirsdag 15. august

Kl. 08.30: Unge utenfor arbeidslivet - hvordan kan vi sammen få flere i jobb?
Sted: Kanalplassen

Kl. 09.00: Spis frokost med en historiker - få hjelp til å søke i digitale registre
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 10.00: Fra fornorskning til forsoning - majoritetens ansvar når lytting skal bli handling
Sted: Menneskerettighetsteltet

Onsdag 16. august

Kl. 12.30: Mannsidentitet, sårbarhet, avvisning, utenforskap og radikalisering
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 17.30: Drømmen om uenighetsfellesskapet: Ytringsfrihet, ytringsansvar, kansellering og selvsensur
Sted: Menneskerettighetsteltet

Torsdag 17. august

Kl. 18.00: Helt innafor - veien til et likestilt samfunn for mennesker med funksjonsvariasjon
Sted: Menneskerettighetsteltet

Fredag 18. august

Kl. 09.00: Ytringsfrihet før og nå - fengslet for å ha blomst i knapphullet (påmelding)
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 10.00: Ytringsfrihet før og nå - fengslet for å ha blomst i knapphullet (påmelding)
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 11.00: BE HEARD! Krysskulturelle ungdommer forteller om identitet og tilhørighet (påmelding)
Sted: Menneskerettighetsteltet

Kl. 11.00: Ungdom om ungdomsgarantien: Jeg vil ikke overleve. Jeg vil leve!
Sted: Store Torungen

Kl. 12.00: Samtalen fortsetter: Ungdom om ungdomsgarantien (lukket arrangement)
Sted: Menneskerettighetsteltet

I Norge finnes det syv freds- og menneskerettighetssentre: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, HL-senteret, Falstadsenteret, Nansen Fredssenter, Raftostiftelsen, Det Europeiske Wergelandsenteret og Narviksenteret.

Alle sentrene er bygget opp rundt en idé eller en historisk hendelse og situasjon som har skapt og utviklet det unike ved det enkelte senteret. Hos sentrene finner du fagfolk, forskere og undervisere som arbeider for demokrati, fred og menneskerettigheter.

Flere av sentrene jobber også med dokumentasjon og forskning for å bidra til økt kunnskap og engasjement for fred, demokrati og menneskerettigheter i vår tid.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til sentralt i Kristiansand, og er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Senteret er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med nasjonalt nedslagsfelt.

Forankring i den lokale krigshistorien

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til i Vesterveien 4 rett utenfor Kristiansand sentrum, i det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært et statsarkiv. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur.

Under krigen ble bygningen kjent som "skrekkens hus" og "torturens høyborg".

Dagens virksomhet

I dag er ARKIVET et minnested over det som fant sted her i krigsårene, og de menn og kvinner som mistet livet i kampen for et fritt land. Senterets virkeområder i dag er forskning, formidling, dokumentasjon og undervisning.

ARKIVET har et viktig todelt oppdrag: å formidle okkupasjons- og krigshistorien, og å drive fremtidsrettet fredsarbeid gjennom både forskning, dokumentasjon, undervisning og formidlingsarbeid. Å formidle verdien av frihet, demokrati og mangfold, og jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, er en viktig del av dette oppdraget.

Under ARKIVET-paraplyen finner du PLATTFORM - et samarbeid for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Norsk senter for krigsseilerhistorie, Norsk digitalt fangearkiv, Dembra og fortellerkonseptet BE HEARD!.

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i første omgang av en interkommunal stilling som representerer Agder- kommunene, en forsker fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ARKIVET.