48590950507 dd138d616b k

Arendalsuka 2021

Møt freds- og menneskerettighetssentrene i Norge og PLATTFORM - Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på Arendalsuka 2021.

Gjennom hele uka kan du møte oss på stand, for å høre mer om vårt arbeid. Ansatte og frivillige vil være til stede for samtaler om blant annet undervisning, fanger.no, Norsk senter for krigsseilerhistorie og krigsseilerregisteret.no. Du kan også møte direktørene for freds- og menneskerettighetssentrene.

Les mer i menyen om arrangementer og aktivitet på stand.

I Norge finnes det syv freds- og menneskerettighetssentre: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, HL-senteret, Falstadsenteret, Nansen Fredssenter, Raftostiftelsen, Det Europeiske Wergelandsenteret og Narviksenteret.

Alle sentrene er bygget opp rundt en idé eller en historisk hendelse og situasjon som har skapt og utviklet det unike ved det enkelte senteret. Hos sentrene finner du fagfolk, forskere og undervisere som arbeider for demokrati, fred og menneskerettigheter.

Flere av sentrene jobber også med dokumentasjon og forskning for å bidra til økt kunnskap og engasjement for fred, demokrati og menneskerettigheter i vår tid.

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til sentralt i Kristiansand, og er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Senteret er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med nasjonalt nedslagsfelt.

Forankring i den lokale krigshistorien

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter holder til i Vesterveien 4 rett utenfor Kristiansand sentrum, i det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Fra 1942 til 1945 fungerte bygningen som politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet. Det ble innredet celler og torturkammer i det som tidligere hadde vært et statsarkiv. Mange ble utsatt for brutale forhør og tortur.

Under krigen ble bygningen kjent som "skrekkens hus" og "torturens høyborg".

Dagens virksomhet

I dag er ARKIVET et minnested over det som fant sted her i krigsårene, og de menn og kvinner som mistet livet i kampen for et fritt land. Senterets virkeområder i dag er forskning, formidling, dokumentasjon og undervisning.

ARKIVET har et viktig todelt oppdrag: å formidle okkupasjons- og krigshistorien, og å drive fremtidsrettet fredsarbeid gjennom både forskning, dokumentasjon, undervisning og formidlingsarbeid. Å formidle verdien av frihet, demokrati og mangfold, og jobbe for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, er en viktig del av dette oppdraget.

Under ARKIVET-paraplyen finner du PLATTFORM - et samarbeid for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Norsk senter for krigsseilerhistorie, Norsk digitalt fangearkiv, Dembra og fortellerkonseptet BE HEARD!.

Plattform er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i første omgang av en interkommunal stilling som representerer Agder- kommunene, en forsker fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved ARKIVET.