Solveig Hessaa Szwinto portrett 2022

Solveig Hessaa-Szwinto

Fagkoordinator for inkludering og mangfold

Solveig Hessaa-Szwinto jobber som fagansvarlig for inkludering og mangfold, med spesielt fokus på tvunget migrasjon, minoriteter, og forebygging av rasisme og diskriminering. Hun er samfunnsviter og har en Master of Science in International Development Studies fra Universitetet i Amsterdam.