Solveig Hessaa Szwinto SAR 00084

Solveig Hessaa-Szwinto

Fagkoordinator for inkludering og mangfold & Dembra-rådgiver

Solveig er ansvarlig for mangfolds- og migrasjonsprosjekter innen felt som tvunget migrasjon, inkludering, samt minoritets- og identitetsforståelse. I tillegg arbeider hun med forebygging av rasisme og antisemittisme i skolene. Solveig er samfunnsviter og har en Master of Science in International Development Studies fra Universitetet i Amsterdam.