Profilbilde -Simen Zernichow portrett 2022

Simen Zernichow

Prosjektleder fanger.no og historiker NSK

Simen Zernichow er utdannet lektor med opprykk med eksamener fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (master), engelsk (årsstudium) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Han har vært ansatt ved ARKIVET siden mars 2015.

Simen hadde fra mars 2015 til juli 2022 det daglige og faglige ansvaret for utviklingen av et nasjonalt krigsseilerregister. Fra august 2022 jobber han 50% som prosjektleder i Fanger.no og historiker (prosjektbasert) i Krigsseilerregisteret.

Mer om Simen Zernichow.