Simen Zernichow portrett 2022

Simen Zernichow

Historiker og ansvarlig for Krigsseilerregisteret

Simen Zernichow er utdannet lektor med opprykk med eksamener fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (master), engelsk (årsstudium) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Han har vært ansatt ved ARKIVET siden mars 2015.

Simen har det daglige og faglige ansvaret for utviklingen av et nasjonalt krigsseilerregister. Han jobber med innsamling og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret, koordinering og samarbeid med frivillige bidragsytere, kvalitetssikring og publikumshenvendelser.

Mer om Simen Zernichow.

Publikumshenvendelser til Krigsseilerregisteret: [email protected]