Simen Zernichow SAR 00094

Simen Zernichow

Prosjektkoordinator i Krigsseilerregisteret & historiker

Simen er utdannet lektor med opprykk med eksamener fra Universitetet i Agder og Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder. Hans faglige bakgrunn er historie (master), engelsk (årsstudium) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Han har vært ansatt ved ARKIVET siden mars 2015.

Simen har det daglige og faglige ansvaret for utviklingen av et nasjonalt krigsseilerregister. Han jobber med innsamling og registrering av opplysninger til Krigsseilerregisteret, koordinering og samarbeid med frivillige bidragsytere, kvalitetssikring og publikumshenvendelser.

Publikumshenvendelser til Krigsseilerregisteret: [email protected]