Linnmaria kopi

Linn Maria Larsen

Bibliotek- og kommunikasjonsansvarlig

Linn Maria har vært ansatt siden 2019. Hun har ansvar for digital kommunikasjon og drift og utvikling av ARKIVETs fagbibliotek. Det innebærer blant annet ansvar som webredaktør for nettsiden og oppfølging av digitale kanaler som nyhetsbrev og sosiale medier.

Hun er utdannet med master i samfunnskommunikasjon og videreutdanning innen fred og konflikt.