Linnmaria kopi

Linn Maria Larsen

Kommunikasjonsansvarlig

Linn Maria Larsen har vært ansatt siden 2019 og har ansvar for ekstern kommunikasjon. Det innebærer blant annet ansvar som webredaktør for arkivet.no, oppfølging av digitale kanaler som nyhetsbrev og sosiale medier, markedsføring og formidling av virksomheten i ulike kanaler.

Hun er utdannet med master i samfunnskommunikasjon og videreutdanning innen fred og konflikt.