Lena Sannæs portrett 2022

Lena Sannæs

Samlingsforvalter

Lena Sannæs er utdannet historiker med master fra Universitetet i Agder. Som samlingsforvalter har hun ansvar for at både gjenstands- og arkivsamlingene ved ARKIVET blir ivaretatt og registrert etter god faglig standard. Både inntaksrutiner, lagring og tilgjengeliggjøring er viktige elementer ved samlingsforvalterens arbeid.

Har i flere år før ansettelsen på ARKIVET i 2019 jobbet med ulike aspekter innen historisk arkiv, blant annet ved Aust-Agder museum og arkiv. Medforfatter av boka «Avtrykk fra Aust-Agders historie» fra 2019.