John Henrik Haukland portrett 2022

John Henrik Haukland

Biblioteksmedarbeider og formidler

John Henrik Haukland er ansatt på biblioteket og jobber med registrering av bøker til boksamlingen, svarer på henvendelser til biblioteket og bistår med utlån og innlevering. Han er til stede på biblioteket hver tirsdag.

E-post til biblioteket: [email protected]