Georg Kristoffer Berg Fjalsett Kopi

Georg Kristoffer Berg Fjalsett

Historiedidaktiker

Georg Kristoffer Berg Fjalsett er utdannet historiker med utdannelse også innen religion og filosofi. På ARKIVET jobber han med undervisning spesielt rettet mot universitets- og høgskolesektoren, i tillegg til forskning. Er del av ARKIVETs Dembra-team.