Georg Kristoffer Berg Fjalsett Kopi

Georg Kristoffer Berg Fjalsett

Historiedidaktiker og PhD-stipendiat

Georg Kristoffer Berg Fjalsett er utdannet historiker med utdannelse også innen religion og filosofi. På ARKIVET jobber han med undervisning spesielt rettet mot universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til forskning. I desember 2021 ble han tilsatt i stillingen som PhD-stipendiat i demokratilæring og skolekultur.