Birgit Amalie Nilssen

Birgit Amalie Nilssen

Programansvarlig

Birgit Amalie Nilssen har ansvar for planlegging og gjennomføring av publikumsprogram, arrangementer og utstillinger. Hun arbeider med synlighet og videreutvikling av ARKIVET som arena for samfunnsengasjement og debatt i møte med nye og eksisterende publikumsgrupper.