Ta plass SAR 01229 Foto Birgit Amalie Nilssen

Ta plass

Ungdomsklubben "Ta plass" er et bredt samarbeid mellom mange aktører på Sørlandet. Det arrangeres klubbkveld hver fredag kl. 19.00-23.00.

OM TA PLASS

Ta plass er et helhetlig tilbud til ungdom som ønsker å ta sin rettmessige plass i samfunnet. I klubben skal ungdom finne kunnskap, støtte og en gjeng som har ryggen deres når det stormer som verst. Her kan de dele erfaringer, teste ut idéer, få juridisk bistand når det trengs - eller bare ha et fristed fra hverdagen. Fordi felleskap betyr alt.

Hver fredag fra 19.00 til 23.00 tilbyr vi mat, prat og et sted å være. Tilbudet er gratis og etter drop-in prinsippet. Varm mat og trygge voksne vil alltid være til stede. Hver klubbkveld har et kort organisert program etterfulgt av god tid til mingling, spill eller åpen mikrofon.

Siste klubbkveld før sommeren er fredag 17. juni. Ta plass ønsker alle en god sommer.

SAMARBEIDSPARTNERE

Youth for Diversity Agder
Human-Etisk Forbund
Barnas Jurist (Kirkens Bymisjon)
Røde Kors
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FRI Agder (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)
Muslimsk Union i Agder
FN-sambandet
Forum for Tro og Livssyn Kristiansand
PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
RVTS Sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)