Agderseminaret 2022

Agderseminaret 2022 arrangeres 24. og 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Seminaret har fått temaet "Vi" og "de andre" - Fiendebilder og utenforskap på Agder, ca. 1850 til i dag.

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Næs Jernverksmuseum.

PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING TIL SEMINARET

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Adresse: Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Ordinær pris for deltakelse på seminaret er kr 200,- per dag. Lunsj er inkludert. For studenter er seminaret gratis.

Gratisbillett for studenter: Etter at du har valgt billett for dagen du vil delta og fylt ut deltakerinformasjon, huk av på "ja, jeg er student" under "Er du student?". Rabatt vil automatisk bli lagt til, og du kan fullføre påmeldingen uten å betale.

Klikk her for å gå til påmelding.

TEMA FOR SEMINARET

Gruppetenkning innen kategoriene «vi» og «de andre» fremstilles ofte som en motsats til et inkluderende fellesskap. Samtidig er det vanskelig å tenke seg fellesskap som ikke på en eller annen måte defineres i kontrast til noe annet. I fellesskapet ligger dermed også kimen til utenforskap og fiendebilder.

Disse valørene har endret seg over tid. Seminaret retter søkelyset mot noen aspekter ved denne tematikken, slik det har kommet til uttrykk i tiden fra ca. 1850 til i dag.

PROGRAM DAG 1: UTENFORSKAP

Kl. 09.00-10.00: Registrering

Kl. 10.00-10.45: Velkommen. Presentasjon av fjorårets antologi. Kort introduksjon til seminaret.
Tina Sødal. Direktør ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Kl. 10.45-11.15: Overordnet perspektiv på fenomenet utenforskap i fortid og nåtid
Kjetil Homane Grødum. Forsker ved ARKIVET og leder Plattform – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kl. 11.15-12.00: «Sinnssyke» – utenfor, midt blant alle: Om 1800-tallets fattige sinnssyke, deres diagnoser, muligheter og plass i samfunnet i tiden før psykiatri, psykofarmaka og store behandlingsinstitusjoner»
Anne Mette Seines. Stipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie. Universitetet i Agder.

Kl. 12.00-13.00: Lunsj

Kl. 13.00-13.45: Fattiggårdtrusselen: skattebetalerne og de uverdige fattige
Thomas Olsen. Arkivar. Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand.

Kl. 13.45-14.30: Funksjonshemming som forestilling, identitet, politikkfelt og sosial arena: Sørlandske Vanførelag ca. 1925–1960
Thomas Hagen. Forskningsleder. ARKIVET.

Kl. 14.30-14.45: Pause

Kl. 14.45-15.30: Skeiv lokalhistorie
Dag Hundstad. Instituttleder ved Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi. Høgskolen i Innlandet.

  PROGRAM DAG 2: FIENDEBILDER

  Kl. 08.30-09.00: Kaffe og forfriskninger

  Kl. 09.00-09.45: Arendal som antirasistisk sone
  Monika K. Håland. Arkivar ved arkivavdelingen. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.

  Kl. 09.45-10.30: Folkebevegelsen mot innvandring i lokale medier
  Kristoffer Vadum. Seniorforsker. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.

  Kl. 10.30-10.45: Pause

  Kl. 10.45-11.30: Rasisme mot asiater i Norge
  Solveig Hessaa-Szwinto. Fagkoordinator for inkludering og mangfold. ARKIVET.

  Kl. 11.30-12.30: Lunsj

  Kl. 12.30-13.15: Mellom mistenkeliggjøring og stakkarsliggjøring. Profesjonelles kategorisering av kvinner med fluktbakgrunn
  May-Linda Magnussen. Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. UiA.

  Kl. 13.15-14.00: Antirasismen på Sørlandet 1960-2020: hva var forholdet mellom det lokale, det nasjonale og det transnasjonale?
  Sindre Bangstad, Forsker II/ARKIVET/Stanley Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University, USA

  Kl. 14.00-14.15: Pause

  Kl. 14.15-15.00: Oppsummering og avsluttende diskusjon.
  Georg Kristoffer Fjalsett. Historiedidaktiker og PhD-stipendiat, ARKIVET/Universitetet i Agder.