Cities for life

Cities for life

Stiftelsen Arkivet, Amnesty International, FN Sambandet Sør og Kristiansand kommune deltar i verdensomspennende markering mot dødsstraff. Fredag 30. november markerte Kristiansands motstand mot dødsstraff på Arkivet. Som en av 1.200 byer verden over. Datoen 30. november er knyttet til den første lovregulerte avskaffelsen av dødsstraff i Europa.

Programmet:

  • Foredrag ved Amnesty Kristiansand, Sigrun Larsen og Ida Morken Rasmussen i kjelleren på Arkivet. Hva har skjedd på dødsstraffronten siste året?
  • Appell ved Birgit Lie
  • Lyssetting av bygningen.
  • Musikk ved Tore Brathen - UiA

Deler av arrangementet foregikk utendørs. Det ble servert varm gløgg.

Cities for Life-fellesskapet
Cities for Life er et verdensomspennende nettverk av byer som viser sin motstand mot dødsstraff, først og fremst ved å markere Cities for Life dagen 30. november. På denne dagen flombelyser alle medvirkende byer et signalbygg eller et kjent monument sentralt i byen for å markere sin motstand mot dødsstraff. Over 1.200 byer i verden er per dags dato Cities for Life, fordelt på 81 land, men antallet øker hvert eneste år. 59 av Cities for life-byene er hovedsteder, blant andre Stockholm, København, London, Roma, Paris, Brussel og Madrid

Norges ”livsbyer“
I Norge er det Oslo, Kristiansand, Skien, Stavanger og Haugesund og Tromsø som deltar så langt