Krigsseilerne

Kilder til undervisningsopplegg på www.krigsarkiver.no om krigsseilerne

Kilde til trinn 1:

Jervis Bay report, June 6th. 1990

Intervju med Olav Aune

Om kildene: Rapporten er utarbeidet av Olav Aune. Han er norsk og seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig, blant annet på S.S. Cetus. I dag er han bosatt i USA. Olav Aune overleverte dette dokumentet til Stiftelsen Arkivet i forbindelse med dåpen av D/S Hestmanden og møte med kong Harald i november 2011.Intervjuet med Aune ble foretatt i denne forbindelse.

 

Kilder til trinn 2:

1.Brev 9.11.1940

2.Den gang Terboven var passasjer med D/S «Nordstjernen» (Artikkel i Lillesandsposten etter krigen).

Om kildene: Dette er privat arkivmateriale, og både brevet og artikkelen er skrevet av Michael Kobro fra Lillesand som var skipsfører på Hurtigruta under krigen. Dersom håndskriften i brevet er vanskelig å tyde, kan en avskrift av beskrivelsen av Terbovens besøk åpnes her.

 

Kilde til trinn 3:

Notat Horve, 18.05.1971

Om kilden: Notatet er en del av arkivet etter Martin Lerviks arbeid i Nortraship-utvalget, som er innlevert til Stiftelsen Arkivet. Notatet (kilden) er utarbeidet av admiral Horve i forbindelse med spørsmålet om krigsseilerne skulle få utbetalt pengene fra Nortraships såkalte «hemmelige fond».

 

Kilder til trinn 4:

  1. Brev til Nortrashiputvalget 25.2.1970
  2. Notat Horve, 18.05.1971

Om kildene: Begge dokumentene er fra arkivet etter Martin Lerviks arbeid i Nortraship-utvalget, som er innlevert til Stiftelsen Arkivet.