Undervisning om krigsseilernes historie

Undervisning om krigsseilernes historie

Nettbasert undervisningsopplegg om krigsseilerne

Arkivet har utviklet et nettbasert undervisningsopplegg om krigsseilerne for elever i den videregående skole. Opplegget baserer seg på spennende arkivkilder som ikke tidligere er publisert. Undervisningsopplegget finner man her: http://www.krigsarkiver.no/index.php/krigsseilerne

Krigsarkiver.no er et felles nettsted med Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder. Nettstedet skal være en ressurs for skolen i arbeidet med andre verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk. Krigsarkiver.no inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole. Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om andre verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.