Cities for life

Cities for life

Den 30. november 2010 ble Cities of Life arrangert for første gang I Kristiansand. Etter en interpellasjon fra Dag Vige i bystyret ble det vedtatt at Kristiansand skulle bli en del av det verdensomspennende nettverket. Cities of Life ble arrangert for første gang i 2002 og i år deltok nesten 1200 byer verden over. Arrangementet er en solidaritetsmarkering for dødsdømte fanger og dødsdom som del av lovverket i de enkelte land. Signalbygg ble denne dagen og kvelden lyst opp i solidaritet, og Arkivet ble valgt til å være Kristiansands bygg.

Møt opp på Arkivet 16.30 og vis din motstand mot dødsstraff!

16.35 Pulsen på dødsstraffåret – Av Niklas Didrik Hellum, leder for Amnestystudentene Kristiansand

16.45 Mansur Rajih, tidligere fange på dødscelle, forteller og leser dikt.

17.00 Minnevandring gjennom cellene i kjelleren

17.05 Appell ved Dag Vige

17.10 Lyssetting av bygningen og gløgg til alle oppmøtte

VELKOMMEN!

Arrangører:

Stiftelsen Arkivet, Kristisand Kommune,
Amnesty International, FN – sambandet

Arkivet i Kristiansand ligger i Vesterveien 4, rett utenfor kvadraturen.
ved spørsmål ta kontakt med: [email protected]. Eller besøk: www.stiftelsen-arkivet.no