Vi minnes Else Marie Jakobsen (1927- 2012)

Vi minnes Else Marie Jakobsen (1927- 2012)

Den anerkjente tekstilkunstneren gikk nylig bort. På Arkivet henger billedveven hun selv anså som et av sine hovedverk. "Krig og fred" ble overrakt Stiftelsen Arkivet i forbindelse med åpningen i 2001.

Billedveven består av ulike motiv knyttet til okkupasjonsårene i Agder. Sentralt står ulike utsagn fra sentrale motstandsfolk. "Krig og fred" forteller en historie om okkupasjon og krig, fred tilgivelse - og er i dag brukt som del av historiefortellingen på Arkivet.