Vi gjør plass til en ny utstilling

Vi gjør plass til en ny utstilling

Arbeidet er i gang med å demontere utstillingen i Gestapokjelleren. Alle gjenstander blir behørig registrert og pakket ned. Utstillingen som nå blir historie har gjennom 15 år berørt over 90 000 besøkende. Den ble laget av scenograf Alf Huseth i 2001. Sammen med medlemmer fra Arkivets venneforening laget Huseth det som har vært Stiftelsen Arkivets viktigste merkevare. Det er med en viss vedmodighet at utstillingen nå tas ned for å gi plass til en ny utstilling.