Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Stiftelsen Arkivet ønsker nye skoleelever velkommen til et nytt skoleår og besøk på Arkivet. Omvisning og undervisning på Arkivet er et populært tilbud som mange benytter seg av. Opplegget er tilrettelagt både 9. og 10. trinn. For den videregående skole har vi i tillegg til omvisning og undervisning ulike kurstilbud som dekker flere av kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Les mer om vårt undervisningstilbud: her