Vedrørende KZ Sonnenburg som historisk minnested

Vedrørende KZ Sonnenburg som historisk minnested

Sonnenburg er en av de mest ukjente nazistiske leirene/fengslene der det satt norske fanger under annen verdenskrig. Det arbeides nå med å utvikle et historisk minnested over leiren som ligger i Słońsk i Polen. Den tyske foreningen for naziregimets ofre (VVN-BdA) arbeider med å hente inn opplysninger fra etterkommere etter tidligere fanger. Stiftelsen Arkivet formidler opplysninger om norske Sonnenburg-fanger videre til VVN-BdA.

Fram til i dag har det vært et lite museum i tilknytning til den tidligere konsentrasjonsleiren i den polske byen som i dag heter Słońsk. Dette er nå meget forfallent og har ikke så mange besøkende. Forhåpentlig vil det bli endring på dette i nær framtid. Den tyske foreningen for naziregimets ofre, VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten), har overfor polske lokale myndigheter i Słońsk tatt initiativ til en omfattende restaurering og utvidelse av det eksisterende museet, slik at et moderne, forskningsbasert og publikumsvennlig historisk minnested for interesserte i alle land, kan realiseres. Første skritt på veien er avholdelsen av en konferanse i Berlin den 13. september. Her vil en rekke institusjoner, nettverk, museer og foreninger være representert. For å kunne nå målet om en helt ny utstilling i Słońsk, er initiavtakerne avhengig av opplysninger fra etterkommere etter tidligere fanger. Spørsmål om konferansen kan rettes til redaktøren av den polske utgaven av Le Monde Diplomatique, Kamil Majchrzak. Han kan kontaktes på epost: [email protected].

Stiftelsen Arkivet kan også formidle opplysninger om norske Sonnenburg-fanger videre til VVN-BdA. Stiftelsen Arkivet følger utviklingen mot en ny permanent museumsutstilling i Słońsk med forventning og glede. Vi ønsker også å benytte anledningen til å forbedre fangeregisteret vårt på nett. Flere hundre nordmenn var innom leiren Sonnenburg. Rundt 150 av disse tilhørte den såkalte kvarstad-gjengen. Blant disse var det mange fra Agder. I mange tilfeller mangler opplysningen om at disse fangene faktisk var innom Sonnenburg i fangeregisteret. Dersom du har opplysninger om dette, vær vennlig å kontakte oss.

Kontaktperson: Historiker Thomas V.H. Hagen, epost [email protected]

Lese mer?

Nedenfor finner du en lenke til en informasjonstekst om «Gjenoppdagelsen av Sonnenburg som historisk minnested» skrevet av Hans Coppi, leder av Berlin-avdelingen av VVN-BdA. Coppi ble selv født i fangenskap i 1942. Begge foreldrene ble siden drept.

«Gjenoppdagelsen av Sonnenburg som historisk minnested»