Ung åpning av Arkivet

3. februar 2018. kl. 10.00 - 18.00

Ung åpning av Arkivet
Miniverksted i Gatemegling (Røde Kors), Ungt engasjement (FN-sambandets ungdomspanel), Preprod.
UKM (Samsen).


FN- sambandets ungdomspanel består av bloggere mellom 15 og 19 år. De blogger om ting de har
på hjertet som stort sett har noe med FN eller internasjonale forhold å gjøre. Mariat og Nariman fra
ungdomspanelet leder en workshop som tar unges engasjement og undring på alvor.