Undervisningsopplegg: Historisk minne

Undervisningsopplegg: Historisk minne

Metode for å arbeide med historisk minne

Sammen med samarbeidspartnere i Europa har Stiftelsen Arkivet utviklet en metode som introduserer begrepet historisk minne til historieundervisningen. Elevene lærer hva historisk minne er, de bruker kildemateriale og undersøker hvordan og hvorfor historie er relevant for nåtiden. Metoden er utviklet med tanke på både ungdomsskole og videregående skole.

Kortversjon

Langversjon