Under digitalt besøk

Her vil dere som besøker oss digitalt finne to filmer som brukes i løpet av opplegget. Filmene er kun aktive når det er digitale gjester på ARKIVET. Når dette gjøres på skolen, er det læreren deres som starter filmene når formidleren på ARKIVET sier det.

VIRTUELL OMVISNING I BRENNPUNKT ARKIVET (23 minutter)

I denne filmen tas dere med på en omvisning i vår permanente utstilling Brennpunkt Arkivet. Her får dere høre hva som skjedde med fangene som havnet i klørne på Gestapo og hvorfor de ble arrestert.


OMARS FORTELLING (8 minutter)

I denne filmen forteller Omar Alshogre (f. 1995) om hva som skjedde med ham da han ble arrestert i Syria som 15-åring. I denne beretningen får dere høre om hva han måtte gå igjennom i ti forskjellige fengsler før han på mirakuløst vis unnslapp døden i november 2015.