Digital undervisning

I was there

I was there er et tilbud til elever i ungdomsskolen, primært 10. trinn. I dette undervisningsopplegget får elevene et digitalt møte med et tidsvitne fra Sør-Afrika.

Spørsmål og bestilling:

Historiedidaktiker Georg Kristoffer Fjalsett, e-post: [email protected]

Undervisningsopplegg kan også tilpasses elever i videregående skole. Les mer om I was there for videregående skole.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

Økten er heldigital, foregår over 90 minutter og består av et digitalt møte med Sipho Msomi. Msomi vokste opp i og opplevde undertrykkelsene fra apartheid på kroppen, og møtet vil handle om hans vei inn i motstandsbevegelsen, arrestasjon og fangenskap på fangeøya Robben Island, og tiden etter apartheid-regimets fall.

Sipho er sertifisert museumsguide på Robben Island Museum og er en engasjerende og god formidler både for voksne og ungdom. Han vil fortelle sin historie før elevene får mulighet til å stille spørsmål direkte til ham. Sipho vil snakke på engelsk og vi kommer til å benytte Google Meet slik at vi kan bruke den integrerte tekstingsfunksjonen.

I forkant av dette vil en formidler fra ARKIVET gi en introduksjon med kontekstualisering av Sør-Afrika og innføringen av apartheid.

Hver av de tre delene varer i cirka 30 minutter.

FOREBEREDELSE TIL ØKTEN

«I was there» dekker kompetansemål og kjerneelementer i både samfunnsfag og engelsk. Som forberedelse skal elevene ha kjennskap til en del engelske ord. Disse vil bli sendt ut ved bestilling av opplegget. I tillegg til forarbeid med de engelske ordene ønsker vi at elevene skal forberede spørsmål til Sipho. Det er mulig å la én elev, som er trygg i muntlig engelsk, fremføre klassens spørsmål.

Det er mulig, men ikke et krav, at elevene forberedes noe på historien om apartheid.