Da Arne var barn, var det krig

Da Arne var barn, var det krig er et undervisningsopplegg tilpasset elever på 5. og 6. trinn. Undervisningsopplegget har i en årrekke vært tilbudt gjennom Den kulturelle skolesekken. Nå foregår kurset i egen regi ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

PRAKTISK INFORMASJON

Undervisningsopplegget varer i 90 minutter, og tematikken er barn og krig. En formidler har ansvar for all undervisningen. Elevene møter også tidsvitnet Arne (86) som var barn under andre verdenskrig. Undervisningen foregår på Arkivet og passer for elevgrupper opp til 30.

INNHOLD I UNDERVISNINGEN

BOLK 1: HVA ER KRIG OG HVORDAN VAR DET Å VÆRE BARN I NORGE UNDER ANDRE VERDENSKRIG?

Elevene blir kjent med begrepet krig og årsaker til og virkninger av krig, og de får høre om krigen på Sørlandet og 9. april. De møter bildet av en liten gutt på 9 år som levde i Kristiansand under andre verdenskrig. Elevene er med på å skape identitet og tanker rundt blant annet hvem han var, hva han tenkte på og hvordan det har gått med denne gutten etter krigen.

BOLK 2: ARNE FORTELLER OM SIN BARNDOM UNDER KRIGEN

Elevene får møte gutten fra bildet; Arne. Han forteller om hvordan det var å være barn under krigen. Måtte han og familien flykte? Hvordan var dagliglivet og var det mange som var redde?

Hva slags likheter og forskjeller finnes det på å være barn under ander verdenskrig og i dag?

BOLK 3: KILDEARBEID OM EN HISTORIE FRA SØRLANDET

Til slutt er elevene med på å skape historier rundt andre mennesker som bodde på Sørlandet under krigen. Gjennom tilgang på spennende primærkilder blir de kjent med ukjente historier som kanskje ender veldig ulikt.

«DA ARNE VAR BARN, VAR DET KRIG» OG FAGFORNYELSEN

Målet med undervisningsopplegget er at elevene, gjennom historisk empati, får undre seg over hvordan det kan ha vært å være barn i Norge under andre verdenskrig. Elevene utfordres til å være kunnskapssøkende og -skapende i arbeidet med primærkilder.

Opplegget er særlig tilpasset ivaretakelsen av de to tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Særlig relevante kompetansemål etter 7. trinn i ny læreplan i samfunnsfag:
  • «samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn»
  • «utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster»
  • «reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar