Hvordan forebygge radikalisering i skolen?

ARKIVET har tilgjengelig en forelesning om hvordan lærere kan jobbe forebyggende mot radikalisering i skolen. Forelesning varer i ca. 70 minutter og er laget av fungerende DEMBRA-koordinator i sør, Ingunn Tønnevold Hansen.

Forelesningen ble laget som en gjesteforelesning for grunnskolelærerstudenter for trinn 1-7, og bærer preg av at dette er målgruppen. Likevel passer forelesningen for alle som jobber i skolen, studerer for å jobbe i skolen, eller som generelt sett er interessert i tematikken.

Forelesningen handler om radikaliseringsforebyggende arbeid og teorier som ligger bak dette. Mot slutten av forelesningen skisseres DEMBRA som en verktøykasse for å jobbe forebyggende i skolen. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er ett av fem freds- og menneskerettighetssentere i Norge som tilbyr DEMBRA gratis til skoler, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Her kan du lese mer om hva DEMBRA er.

For å få tilgang til forelesningen, ta kontakt med Ingunn Tønnevold Hansen på [email protected]