Jakten etter minnesmerker på Arkivet

"Jakten etter minnesmerker på Arkivet" er et undervisningsopplegg med minnestedstematikk rettet mot 6. og 7. trinn.

PRAKTISK INFORMASJON

Undervisningsopplegget foregår delvis utendørs og varer i 2,5 timer, inkludert spisepause. Målet er å finne lokale minnesmerker ved Arkivet, og dette gjøres via en digital plattform som heter Wittario.

Spørsmål og booking kan rettes til leder av Læringsarena: Ingeborg Hauge.

BAKGRUNN FOR UNDERVISNINGSOPPLEGGET

De aller fleste ungdomsskolene på Sørlandet besøker Arkivet. Gjennom ARKIVETs strategiarbeid med å nye målgrupper er det bestemt at mellomtrinnet skal inviteres inn i et nytt undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i de ulike minnesmerkene som befinner seg i og rundt det som en gang var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Vi sier gjerne at Arkivet var et åsted for grusomme handlinger, men nå er et minnested.

I dette opplegget bruker vi teknologi fra det norske spill-selskapet Wittario. Ved hjelp av deres app og digitale plattform blir elevene tatt med på en aktiv reise og vil møte spennende interaktive oppgaver underveis. Wittario lener seg på forskning når det gjelder læring og aktivitet. Her kan du lese mer om denne forskningen.

INNHOLD I UNDERVISNINGSOPPLEGGET

I dette undervisningsopplegget skal elevene selv utforske området i og rundt Arkivet-bygningen på jakt etter minnesmerker. Med GPS- og AR-teknologi (en del elever vil gjenkjenne det fra Pokémon GO) blir elevene utstyrt med en mobiltelefon og et digitalt kart. Her dukker det opp spennende oppgaver underveis i jakten. Gruppa må samarbeide om spørsmål som knytter seg til realhistorie, men også kreativitet og lekenhet og problemløsningsoppgaver innen matematikkfaget settes på prøve når gruppa kanskje blir bedt om å lage en nyhetsreportasje eller beregne tallstørrelser.

Undervisningsopplegget består i tillegg av en introduksjonsøkt hvor huset settes inn i en kontekst, samt en oppsummeringsbolk hvor blant annet noe av det elevene har produsert og funnet ut av under jakten presenteres for klassen.

«JAKTEN ETTER MINNESMERKER PÅ ARKIVET» OG FAGFORNYELSEN

Undervisningsoppleggets tematikk er tett knyttet opp mot Overordnet del av læreplanen. I arbeidet med å finne ut hva menneskeverd og menneskerettigheter er og hvordan det påvirker vår egen virkelighet, får elevene utøve kritisk tenkning og utforskertrang. De tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring og Demokrati og medborgerskap kommer til syne i møte med fortid og nåtid, hvor målet er at elevene skal kunne reflektere over egen rolle i påvirkningen på fremtiden.

Kompetansemål etter 7. trinn:

Samfunnsfag (SAF01‑04)

  • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
  • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
Digitale ferdigheiter:

Samfunnsfag har eit særleg ansvar for at elevane utviklar digitalt medborgarskap. Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon. Det handlar òg om å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett. Ferdigheita inneber óg å vareta informasjons- og datasikkerheit. Utviklinga av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke digitale ressursar, til å søkje og velje informasjon sjølvstendig og til å vise god digital dømmekraft når ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og kommuniserer digitalt.