Tirsdag på Arkivet: Kampen om sannheten

7. oktober kl. 19.00

Lansering av Bjarne Borgersens nye bok: Kampen om sannheten

Oluf Reed Olsen kom til Norge i 1943 som hemmelig agent
for britisk etterretningstjeneste, etter å ha blitt trent i utlandet.
Hans oppgave var å overvåke nazistenes aktivitet på Sørlandet.
Her fikk han hjelp av Arne Borgersen, som ledet en motstands-
gruppe i Kristiansand. Borgersen-gruppen foretok en rekke aksjoner
og samlet inn store mengder informasjon for Reed Olsen. Flere av
medlemmene ble arrestert og torturert av Gestapo. Andre unnslapp
ved å flykte over til Sverige.
 
I 1944 oppsto en krangel mellom Reed Olsen og Arne Borgersen.
Reed Olsen ble rasende og sendte et kritisk telegram til London.
Han beskrev hjelperen som upålitelig og advarte mot angiveri.
Borgersen og hans menn opplevde beskyldingene som krenkende
og totalt grunnløse.
 
Etter krigen utga Reed Olsen to bøker om sin egen krigsinnsats. Han ble en offentlig
helteskikkelse, mens Borgersen-gruppens motstandsarbeid var nesten helt utelatt
i bøkene. Borgersen brukte årevis på å renvaske sitt navn. Han lyktes til slutt,
i 1957. Reed Olsen trakk da skriftlig tilbake alle påstander fra Londontelegrammet,
og ba om unnskyldning. Men unnskyldningen kom lovlig sent; Arne Borgersen var
på flere måter en knekket mann