Holocaustdagen Thomas Hagen

Thomas V.H. Hagen

Historiker (PhD). Avdelingsleder med ansvar for forskning, undervisning og dokumentasjon.

FAGLIGE INTERESSER

  • andre verdenskrig
  • nasjonalsosialisme
  • minne, minnestedsdidaktikk og erindringspolitikk
  • kjønn og maskulinitet
  • film- og kinohistorie
  • holocaust education/human rights education
  • propaganda
  • historiedidaktikk og historiebruk

Knytt kontakt med Thomas V.H. Hagen på LinkedIn.

PUBLIKASJONER

«Goebbels Propagandists at Work: From Training the Film Elite at Home to Film Policy in Occupied Norway», i Roel Vande Winkel og Pavel Skopal (red.), Cinemas in Nazi-Occupied Europe (Palgrave, 2020)

«’Hero and Villain’: Leif Sinding as mediator», i Roel Vande Winkel og Pavel Skopal (red.), Cinemas in Nazi-Occupied Europe (Palgrave, 2020)

«Mellom modernisering og nazifisering: kinodrift i Norge 1940–1945», i Nordlit 41, mars 2019, p. 38–57, mars 2019

Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945, ph.d.-avhandling, UiA 2018

«Nordmenn i fangenskap 1940-1945», artikkel i Norgeshistorien på nett, publisert des. 2015

«Sonnenburg und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Norwegen», i H. Coppi og K. Majchrzak (red.), Das Konzentrationslager und Zuchthaus Sonnenburg, Berlin: Metropol Verlag 2015 [også utgitt på polsk]

Jakten etter jødene på Agder: fortellinger om det sørlandske holocaust, Kristiansand: Stiftelsen Arkivet 2010 (sammen med Gro Kvanvig og Roger Tronstad)

PÅGÅENDE PROSJEKTER

Making Memories. Contemporary aesthetic articulations of WW2 in Norway (ledet av Unni Langås/UiA; har søkt NFR-finansiering)

Cinema cultures in the North from the 1930s to the 1950s (s.m. Maria Fritsche/NTNU)

FORSKERGRUPPER

«Movie Theatres in Wartime» (ledet fra Amsterdam/Leuven)

«Cultures of Resistance» (ledet fra Münster)

KRONIKKER (SIDEN 2018)

«Ny seier for nynazistene; eller: hvorfor verden trenger historikere», i Historikeren 3/2020

«Kampen mot hatefulle ytringer må ikke overlates til politi og domstoler alene», i Argument Agder 17.7.2020

«Naziflagg er en hatytring», i Klassekampen 11.7.2020

Bokanmeldelse, i Fædrelandsvennen 3.12.2019

«Styrk historie i skolen», i Fædrelandsvennen 11.2019 (s.m. Karsten Korbøl og Lena Ingilæ Landsem)

«Kampen mot hatefulle ytringer», i Fædrelandsvennen 27.8.2019

«Historiske gatenavn i en blindgate», kronikk i Agderposten 10.5.2019

«Tanker rundt en dokumentar om Lemmebanen på Lista», i Egde 1/2019

Et minnesmerke til begeistring, ettertanke og besvær, kronikk i Fædrelandsvennen 20.2.2018 (s.m. Bjørn Tore Rosendahl)

FAGTEKSTER (SIDEN 2018)

«Introduksjon», i Brennpunkt Arkivet: Utstillingskatalog (ARKIVET, 2020)

Forord til ny utgave av Torturens høyborg (ARKIVET, 2019)

«Nordmenn i fangenskap», Slekt og data 2/2018 (s.m. Arne Langås)

Et levende minnested, nettartikkel publisert 22.2.2018

UTSTILLINGER

Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder, 1940-1945 (Stiftelsen Arkivet, 2016/2018)

Bak blendede ruter (innlånt utstilling fra HL-senteret ved Hanne Steien; kuratert s.m. Gro Kvanvig)

Gestapokjelleren (Stiftelsen Arkivet, 2011)

SEMINARER

«Agderseminaret 2020», arrangementsansvarlig, moderator og innleder (ARKIVET, 2020)

«Cinema, War and Democratic Agency», arrangementsansvarlig, moderator og innleder (Stiftelsen Arkivet, 2016)

«Agderseminaret 2015», medarrangør, moderator og innleder (Hotell Caledonien i Kristiansand, 2015)

«Tyskland i våre hjerter. Tysk-norsk historieseminar», arrangementsansvarlig, moderator og innleder (Stiftelsen Arkivet, 2011)

FOREDRAG OG INNLEGG VED SEMINARER OG ARRANGEMENTER

«Tid for anerkjennelse: andre verdenskrig i fortid, nåtid og framtid», foredrag på Agderseminaret 2020 (Kristiansand, 5.11.2020)

NETTRESSURSER

Fanger.no

UNDERVISNINGSKOMPETANSE

Har undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående og universitet

Praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO (2005)

PROSJEKTERFARING

Holocaustdagen

Krigsarkiver.no

VEILEDNING

Har veiledet studenter på bachelor og master i historie (UiA)

«Norsk digitalt fangearkiv» (samarbeidsprosjekt med Falstadsenteret og Arkivverket)

Sensurering på bachelor og master i historie (UiA)

Tilknyttet UiA gjennom en samarbeidsavtale mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Mer på UiA.no.