Tema 1: “Den vanskelige historien”

Tema 1: “Den vanskelige historien”
Den vanskelige historien
Når blir historien for vanskelig å snakke om?
I denne sesjonen får elevene et møte med mørke sider ved norsk og europeisk krigs- og etterkrigshistorie. Kollaborasjon, landsvikoppgjøret, deportasjonen av jødene og behandling av tyskerjentene er noen av temaene vi ser på for å forsøke å svare på hvorfor noen deler av historien erstattes av mer hederlige narrativer.
 
Varighet: To skoletimer.
 
Aktuelle kompetansemål historie VG 2-3:
gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

Klikk her for bestilling.