Styret i venneforeningen

Leder: Tor Hultmann

Nestleder: Inger Berit Mjølund

Sekretær: Stein Chr Salvesen

Styremeldem: Reidar Vang

Styremedlem: Solveig Robstad

Styremedlem Else Marie Olsen 

Varamedlem: John Henrik Haukland

Varamedlem: Berit Søberg Selmer

Varamedlem: Anne Lønn

 

Valgt på årsmøtet 22. mars 2018

 

Årsmøteprotokoll 22.03.2018

Årsmøteprotokoll 20.03.2014

Årsmøteprotokoll 27.03.2012