Stiftelsen Arkivet i internasjonalt bokprosjekt

Stiftelsen Arkivet i internasjonalt bokprosjekt

I månedsskiftet januar/februar kom boka om “Challenging History in the Museum. International perspectives” ut på Ashgate forlag i Storbritannia. Fagboken er et resultat av et større britisk-ledet prosjekt «the Challenging History project», inkludert en større konferanse i London i 2012 om samme tema.

I den nye boka har Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl fra Stiftelsen Arkivet skrevet kapittelet “The Stiftelsen Arkivet experience: a Second World War Gestapo regional headquarters in Norway”. Les mer om “Challenging History in the Museum” her: http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=19221&edition_id=24300