Håndtering av smittevern

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter følger koronasituasjonen tett. Her finner du oppdatert informasjon om våre tiltak.

Denne siden oppdateres jevnlig. For spørsmål, kontakt oss på [email protected] eller 381 07 400.

KORONASITUASJONEN I NORGE

Oppdatert 17. januar: Vi forholder oss til nasjonale og lokale myndigheters retningslinjer og råd for vår virksomhet, og iverksetter tiltak fortløpende dersom det blir nødvendig for å ivareta tryggheten til våre ansatte og besøkende.

GENERELLE RÅD FOR Å HINDRE SMITTESPREDNING

Vi oppfordrer alle som oppholder seg på ARKIVET til å følge de generelle smittevernrådene som gjelder hele befolkningen:

 • Ved symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om smitte, bli hjemme.
 • Vis hensyn og hold minst én meters avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Ha god hånd- og hostehygiene. Bruk et papirlommetørkle eller albuekroken om du må hoste eller nyse. Vask hendene med såpe og vann, eller benytt deg av antibac.

KONKRETE SMITTEVERNTILTAK PÅ ARKIVET

ARKIVET har i perioder mange besøkende i løpet av én uke, og vi har en viktig oppgave i det å skape trygghet for både ansatte, skoleelever, besøkende i utstillingene og øvrige gjester. Dette innebærer blant annet:

 • Økt renhold av lokalene, herunder hyppig vask av kontaktflater.
 • Antibac er gjort lett tilgjengelig, og det oppfordres til bruk.
 • Ved billettkjøp i resepsjonen og salg i museumsbutikken ønsker vi å unngå kontanter, og vi oppfordrer besøkende til å betale med kort.
ARRANGEMENTER, OMVISNINGER OG UTSTILLINGSBESØK

Oppdatert 17. januar: Vi åpner dørene for besøk i utstillingene igjen tirsdag 18. januar. F.o.m søndag 23. januar blir det også mulighet for guidet omvisning. Arrangementer gjennomføres fra februar med det som til enhver tid er gjeldende restriksjoner på avstand og antall.

Generelle retningslinjer i smittevernhåndteringen:

 • Begrenset antall plasser på omvisninger i utstillingen og arrangementer, slik at nødvendig avstand kan ivaretas.
 • I forbindelse med arrangementer forholder vi oss strengt til retningslinjer utarbeidet av helsemyndighetene. Det innebærer sjekkliste for godt smittevern og retningslinjer for risikovurdering knyttet til arrangementene vi gjennomfører.
 • Besøkende registreres med fullt navn og kontaktinformasjon, slik at eventuell smittesporing kan gjennomføres. Billettsalg til arrangementer og omvisninger skjer på denne siden.
 • Ved symptomer på Covid-19 eller mistanke om smitte ber vi om at du utsetter ditt besøk på ARKIVET.
SKOLEBESØK

Oppdatert 17. januar: Skolebesøk gjennomføres fortrinnsvis fysisk, i tråd med de restriksjoner som gjelder for undervisning av barn og unge. Vi har også et digitalt opplegg dersom fysisk besøk ikke kan gjennomføres.

I forbindelse med skolebesøk vil skolen få tilsendt informasjon om smittevernhåndtering under besøket i forkant. Ved fysisk skolebesøk gjelder følgende:

 • Antall elever reduseres
 • Det blir kun ett besøk per dag
 • Ingen andre besøkende når det er elever på huset
 • Hånddesinfisering ved ankomst
 • Egne garderober og toalettfasiliteter
 • Gjennomføring av énmetersregelen i alle rom

Vi ber også om at samtlige elever og voksne er symptomfrie, og at ledsagende voksne hjelper til med å påse at smitteverntiltakene følges opp under skolebesøket.