Håndtering av smittevern

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter følger koronasituasjonen tett. Her finner du oppdatert informasjon om våre tiltak.

Denne siden oppdateres jevnlig. For spørsmål, kontakt oss på [email protected] eller 381 07 400.

KORONASITUASJONEN I NORGE

Oppdatert 14. juni: Vi forholder oss til nasjonale og lokale myndigheters retningslinjer og råd for vår virksomhet, og iverksetter tiltak fortløpende dersom det blir nødvendig for å ivareta tryggheten til våre ansatte og besøkende. Det innebærer at vi for tiden gjennomfører undervisning digitalt.

GENERELLE RÅD FOR Å HINDRE SMITTESPREDNING

Vi oppfordrer alle som oppholder seg på ARKIVET til å følge de generelle smittevernrådene som gjelder hele befolkningen:

 • Ved symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om smitte, bli hjemme.
 • Vis hensyn og hold minst én meters avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Ha god hånd- og hostehygiene. Bruk et papirlommetørkle eller albuekroken om du må hoste eller nyse. Vask hendene med såpe og vann, eller benytt deg av antibac.

KONKRETE SMITTEVERNTILTAK PÅ ARKIVET

ARKIVET har i perioder mange besøkende i løpet av én uke, og vi har en viktig oppgave i det å skape trygghet for både ansatte, skoleelever, besøkende i utstillingene og øvrige gjester. Dette innebærer blant annet:

 • Økt renhold av lokalene, herunder hyppig vask av kontaktflater.
 • Antibac er gjort lett tilgjengelig, og det oppfordres til bruk.
 • Ved billettkjøp i resepsjonen og salg i museumsbutikken ønsker vi å unngå kontanter, og vi oppfordrer besøkende til å betale med kort.
ARRANGEMENTER, OMVISNINGER OG UTSTILLINGSBESØK

Oppdatert 14. juni: Våre arrangementer på dag- og kveldstid gjennomføres med begrenset antall mennesker i publikum. Dette er i tråd med nasjonale og lokale regler og retningslinjer. Utstillingene er åpent for besøk med forhåndsreservasjon i bookingkalender.

Generelle retningslinjer i smittevernhåndteringen:

 • Begrenset antall plasser på omvisninger i utstillingen og arrangementer, slik at énmetersregelen kan etterleves.
 • I forbindelse med arrangementer forholder vi oss strengt til retningslinjer utarbeidet av helsemyndighetene. Det innebærer sjekkliste for godt smittevern og retningslinjer for risikovurdering knyttet til arrangementene vi gjennomfører.
 • Alle besøkende må registrere fullt navn og kontaktinformasjon, slik at eventuell smittesporing kan gjennomføres. Det oppfordres til å booke tidspunkt for besøk i utstillingene og kjøpe billetter til omvisning og arrangementer i forkant. Billettsalg til arrangementer og omvisninger skjer på denne siden. Tidspunkt for besøk i utstillingene utenom omvisninger kan reserveres i vår bookingkalender.
 • Ved symptomer på Covid-19 eller mistanke om smitte ber vi om at du utsetter ditt besøk på ARKIVET.
SKOLEBESØK

Oppdatert 15. mars: All undervisning frem til sommeren 2021 gjennomføres digitalt.

I forbindelse med skolebesøk vil skolen få tilsendt informasjon om smittevernhåndtering under besøket i forkant. Ved fysisk skolebesøk gjelder følgende:

 • Antall elever reduseres
 • Det blir kun ett besøk per dag
 • Ingen andre besøkende når det er elever på huset
 • Hånddesinfisering ved ankomst
 • Egne garderober og toalettfasiliteter
 • Gjennomføring av énmetersregelen i alle rom

Vi ber også om at samtlige elever og voksne er symptomfrie, og at ledsagende voksne hjelper til med å påse at smitteverntiltakene følges opp under skolebesøket.