Skriften7

Skriften på veggen

Skriften på veggen er en utendørs pop up-utstilling som blir til i møte med publikum. Utstillingen er skapt av Ryall Burden, Arne Vilhelm Tellefsen, Laura Christina Brøvig Vallenes, Ragnhild Nilsen og Birgit Amalie Nilssen, og vil være åpen for publikum fra 16. t.o.m. 30. juni.

Dueller skal utføres med anstendighet, ære og ærlige våpen. I skriften på veggen duelleres det med penn på gjennomsiktige vegger. Det innebærer at man må se motstanderen i øynene mens man skriver. Fordi teksten må leses speilvendt, må man konsentrere seg for å forstå hva motstanderen vil få frem.

Skriften på veggen skal skape rom til å se mennesket og meningen bak ordene vi ytrer. Ved å løfte samfunnsdebatten fra isolerte skjermer til gjennomsiktige vegger, er målet å utforske hvilken kraft som finnes i blikkontakt, nærhet og stillhet.

Hva gjør det med en samtale at alle velger å aktivt lytte til hverandre?

Alt som ytres blir i utgangspunktet stående. Juridiske og etiske problemstillinger vil bli fortløpende vurdert og diskutert.