Sensur og propaganda

Innlevering av radioer

Kristiansand

I Kristiansand foregikk innleveringen av radioer i 1941 på biblioteket. Bildet nedenfor er hentet fra Fotorevyen, 2. utg. (1946).

 

Flekkefjord

1. august 1941 forlangte tyskerne at alle radioer skulle leveres inn. Her er to flekkefjæringer med radioene sine for å levere dem. Bildet er hentet fra Flekkefjord på 1900-tallet: omstilling og vekst, bd. 2 i Flekkefjords historie av Olav Arild Abrahamsen (1987).