Radikalisering og ekstremisme

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter skal drive fremtidsrettet fredsarbeid, noe som i dagens kontekst innebærer forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme. I 2016 ble ressurs- og kompetansesenteret PLATTFORM etablert for å koordinere og drive forebyggingsarbeidet i regionen fremover.

HVA ER RADIKALISERING OG EKSTREMISME?

Radikalisering betegner prosessen hvor en gruppe eller person i økende grad aksepterer voldsbruk som middel for å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Voldelig ekstremisme kan bli konsekvensen. Ekstremisme handler her om å kun akseptere egne meninger og være villig til å ty til vold for å nå sine mål.

Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Radikaliseringsprosessen kan variere fra person til person, og fra gruppe til gruppe. For noen er den gradvis. For andre får en mer akutt karakter. Radikalisering kan skje innen alle typer livssyn, kulturell bakgrunn og politiske retninger.

RADIKALISERINGSPROSESSEN KJENNETEGNES OFTE AV:
  • Et ensidig verdensbilde
  • En oppfatning av å eie den objektive sannheten
  • En oppfatning av at hensikten hellige midler
  • Aksept for voldsbruk for å nå politiske mål
  • Et fiendebilde med "vi og de andre"-forestillinger
  • En opplevelse av at behovet for å gjøre noe med situasjonen er akutt

ET KOMPLEKST TRUSSEBILDE KREVER ØKT FOREBYGGINGSINNSATS

Et mer komplekst trusselbilde enn tidligere har gjort behovet for økt kunnskap, økt samarbeid og bedre koordinering av forebyggingsarbeidet fremtredende. Forebyggingsarbeid er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Økende polarisering mellom grupperinger, fremveksten av nyearenaer for radikalisering og internasjonale forhold som får betydning her hjemme peker seg ut som tre hovedutfordringer for forebyggingsarbeidet. Internett og sosiale medier har vokst frem som uoversiktlige virtuelle radikaliseringsarenaer. Personer som fremme ekstreme synspunkter får lett støtte på nett, og hatretorikk får rask utbredelse.

Trusselen mot demokrati og trygghet er med andre ord sammensatt, og tidlig innsats for å motvirke radikalisering er viktig. PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har siden etableringen i 2016 vært en samlende aktør på feltet.