Minnehallen no

Minnehallen

På Minnehallen.no finner du kortfattet informasjon og bilder som minner omkomne krigsseilere fra begge verdenskrigene og skipene som forliste. Ny versjon av nettsiden ble lansert i mai 2020 av Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Besøk nettstedet: Minnehallen.no.

Sjømennenes minnehall i Stavern (Minnehallen) er Norges offisielle minnesmerke over sjøfolkene som omkom i både første og andre verdenskrig. Fra 2020 overtok Norsk senter for krigsseilerhistorie ansvaret for dets nettsider. Det er et treårig prosjekt finansiert av (tidligere) Vestfold fylkeskommune og Stiftelsen Sjømannshjelpen og på oppdrag av Sjømannshjemmet i Stavern. I 2020-2022 skal det gjennomføres både en teknisk og historiefaglig oppgradering av nettsiden. Minnehallen.no skal knyttes nærmere til Krigsseilerregisteret, og til slutt skal det identifiseres en ny og bærekraftig driftsform av nettstedet på lengre sikt.