Be Heard ARKIVET-uka panelsamtale

Fortellerkonseptet BE HEARD!

BE HEARD! er et fortellerkonsept som har som formål å styrke formidlingsevne og fremme ytringsfrihet og inkludering. Konseptet er en viktig del av mangfolds- og dialogarbeidet på ARKIVET, og utgjør ARKIVETs hovedplattform for digital historiefortelling.

FORTELLERKONSEPTET BE HEARD!

Våren 2020 startet ARKIVET opp BE HEARD!. Fortellerkonseptet har blitt til i samarbeid med StorySLAM Oslo. StorySLAM Oslo beskrives som en live fortellerkonkurranse inspirert av det New York-baserte fortellermiljøet The Moth. Deltakerne forteller sanne, selvopplevde fortellinger på scenen, innenfor en gitt tidsramme. Deltakerne på BE HEARD! får praktisk opplæring i fortellerkunst, og skal presentere sine utvalgte historier for et publikum.

BE HEARD! er en viktig del av arbeidet med dialog og mangfold. Målet med prosjektet er å styrke formidlingsevnen til mennesker med historier det er viktig å lytte til. Samtidig får vi satt fokus på ytringsfrihet og gir fortellerne en arena for å bli hørt og få anerkjennelse for det de har på hjertet.

DIGITAL KANAL FOR HISTORIEFORTELLING

I januar 2021 ble nettsiden beheard.no lansert.

ARKIVET har siden 2001 jobbet med dokumentasjon av tidsvitner, forsking, undervisning og utstillinger knyttet til byggets historie. I 2017 ble inkludering og mangfold i dagens samfunn etablert som et nytt satsningsområdene for ARKIVET. Historiefortellingen i BE HEARD! konseptet er derfor et viktig bidrag til ARKIVETs arbeid innen innsamling, formidling og dokumentasjon av personlige fortellinger fra nåtidens tidsvitner.