Be Heard ARKIVET-uka panelsamtale

Fortellerkonseptet Be Heard!

Bli hørt! - eller Be Heard! - er en viktig del av mangfolds- og dialogarbeidet på ARKIVET. Be Heard! er et nyutviklet fortellerkonsept som har som formål å styrke deltakernes formidlingsevne og fremme ytringsfrihet og inkludering.

Fortellerkonsept som et ledd i mangfolds- og dialogsatsingen

Våren 2020 startet ARKIVET opp Bli hørt! - eller Be Heard!, et nytt fortellerkonsept. Fortellerkonseptet har blitt til i samarbeid med StorySLAM Oslo, som beskrives som en live fortellerkonkurranse inspirert av det New York-baserte fortellermiljøet The Moth. Deltakerne forteller sanne, selvopplevde fortellinger på scenen, innenfor en gitt tidsramme. Deltakerne på Bli hørt! får praktisk opplæring i fortellerkunst, og skal presentere sine utvalgte historier for et publikum.

Bli hørt! - eller Be Heard! - er en viktig del av arbeidet med dialog og mangfold, og prosjektet ledes av Solveig Hessaa-Szwinto. Solveig arbeider til daglig innen felt som tvungen migrasjon, inkludering og minoritets- og identitetforståelse. Målet med prosjektet er å styrke formidlingsevnen til mennesker med historier det er viktig å lytte til, mens vi samtidig får satt fokus på ytringsfrihet og gir fortellerne en arena for å bli hørt og få anerkjennelse for det de har på hjertet.

Live fortellerkveld med fullsatt sal

Torsdag 24. september kl. 19.00 holdt Be Heard! sin første fortellerkveld. Syv kursdeltakere har fått hjelp av fortellerinstruktør Stina Riebe Thygesen fra StorySLAM Oslo til å finne og utvikle sin stemme på scenen. Oppgaven de fikk var å bruke sine 8 tildelte minutter til å fortelle hver sin viktige, selvopplevde historie til publikum. Denne torsdagen stod seks av deltakerne på scenen under et utsolgt arrangement.