Be Heard ARKIVET-uka panelsamtale

Inkludering og mangfold

Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge blir stadig større. ARKIVET skal være en relevant og aktuell møteplass for et mangfoldig publikum, og et trygt sted for sosialt samhold og viktig dialog.

ET MANGFOLDIG SAMFUNN

Det å leve i et flerkulturelt, sammensatt samfunn hvor mangfold er hverdagen, krever et kontinuerlig fokus på toleranse og respekt for hverandre.

Et viktig utgangspunkt for ARKIVETs arbeid på mangfoldsfeltet er visjonen om å skape større rom for menneskeverd. Vi har alle samme iboende verdi. Vi ønsker å fremme et menneskesyn hvor vi ikke graderer hverandre, og hvor mangfold i samfunnet er verdifullt. Respekt for den enkelte og den enkeltes rettigheter står sentralt.

EN ARENA FOR INKLUDERING

Gjennom ulike arrangementer, utstillinger og seminarer ønsker vi å være i samspill med omverden. Senterets formidling innebærer å inkludere flere kulturuttrykk for å gi rom for flere stemmer og flere historier.