Publikasjoner

AVHANDLINGER

Thomas Vidnes Hansen Hagen: "Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940-1945". PhD-avhandling, Universitetet i Agder (2018)

Bjørn Tore Rosendahl: "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". PhD Dissertation, University of Agder (2017)

Kjetil Grødum: "Narrative Justice – A study of transitional justice in Cambodia discussed on the basis of elements from Paul Ricoeur`s philosophy”. PhD Dissertation University of Agder (2012)


BØKER

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (2018)

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015)

Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Arveskyld, Stiftelsen Arkivet (2012)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Kjetil Grødum (red.) Nytt Blikk: Tyskland i våre hjerter, Stiftelsen Arkivet (2011)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder, Stiftelsen Arkivet (2010).

Ingunn Tønnevold Hansen: Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme i FOKUS nr. 2, 2021.

"De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk i den norske uteflåten under andre verdenskrig", i Forsvarsmuseets skriftserie nr. 51, 2020, s.105-122

Bjørn Tore Rosendahl: "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)

Bjørn Tore Rosendahl: "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)

Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Bjørn Tore Rosendahl: "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"

Bjørn Tore Rosendahl: "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015

Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl: "The experience of Stiftelsen Arkivet – a Gestapo regional headquarters during the Second World War in Norway" i boka Challenging History in the Museum, Ashgate publisher (2014)

Ingvild Ruhaven: "Potteskår i hagen, andre verdenskrig slik den har blitt fortalt til et barnebarn." i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kai Erland: "Jenta med den røde alpelua", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen: "Agnes, Liv, Ida og Eva: kvinner og krig på film i Norge" i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Gro Kvanvig: "Mary Hansen: fra arkivet til fange nr. 17828 Ravensbrück", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kjetil Grødum: “Instrumentell bruk av historien om Røde Khmer-Regimet i Kambodsja. Fra politisk maktspill til historisk rettferdighet”, i Den vanskelige historien (Seland 2012), Cappelen Damm, Høyskoleforlaget

Bjørn Tore Rosendahl: "Historieformidling som verktøy for gode holdninger? Refleksjoner rundt Stiftelsen Arkivets formidlingsvirksomhet", i Formidling. Bruk og misbruk av historie, (2011) redigert av B.E. Johnsen og K. Pabst. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 73-99

Kjetil Grødum: "We can forgive, but we must never forget", artikkel i Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Second Quarter 2009

Kjetil Grødum: "The Instrumental Values of Storytelling about Past Conflicts", artikkel, Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Third Quarter 2007. Artikkelen er også publisert på Khmer og formidlet på Kambodsjansk radio februar 2008. Documentation Centre of Cambodia