Publikasjoner

AVHANDLINGER

Thomas Vidnes Hansen Hagen: "Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940-1945". PhD-avhandling, Universitetet i Agder (2018)

Bjørn Tore Rosendahl: "Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War". PhD Dissertation, University of Agder (2017)

Kjetil Grødum: "Narrative Justice – A study of transitional justice in Cambodia discussed on the basis of elements from Paul Ricoeur`s philosophy”. PhD Dissertation University of Agder (2012)


BØKER

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Allied Seafarers in the Second World War", Cappelen Damm Akademisk (2018)

Bjørn Tore Rosendahl (ed.) "Foreign seafarers remembered. Foreign seamen killed in service of the Norwegian Merchant fleet during the Second World War". Stiftelsen Arkivet (2015)

Bjørn Tore Rosendahl (red.) "De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig". Stiftelsen Arkivet (2015)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen (red.) Nytt Blikk: Arveskyld, Stiftelsen Arkivet (2012)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Kjetil Grødum (red.) Nytt Blikk: Tyskland i våre hjerter, Stiftelsen Arkivet (2011)

Thomas V.H. Hagen, Gro Kvanvig, Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder, Stiftelsen Arkivet (2010).

"De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk i den norske uteflåten under andre verdenskrig", i Forsvarsmuseets skriftserie nr. 51, 2020, s.105-122

Bjørn Tore Rosendahl: "Menneskeverdet i krigsseilerhistorien" i Nytt Blikk, Stiftelsen Arkivet (2017)

Bjørn Tore Rosendahl: "Not in the same boat? Chinese seamen in the Norwegian Merchant Fleet during the Second World War", i National Maritime Research (fagtidsskrift for Shanghai Maritime Museum) sitt spesialnummer Business, Shipping and Culture: Danish-Norwegian Shipping in China for 300 years (2017)

Bjørn Tore Rosendahl i årsskriftet til Norsk Maritimt Museum 2016, Tale ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy 8. mai 2016

Bjørn Tore Rosendahl: "Anerkjennelse". Etterord i Sem, Idunn & Aniksdal, Carsten "Krigsseilere. Å overleve freden"

Bjørn Tore Rosendahl: "Patriotism, Money and Control: Mobilization of Norwegian Merchant Seamen during the Second World War" i Scandinavian Journal of History, Vol 40, No 2 2015

Ingvild Ruhaven og Bjørn Tore Rosendahl: "The experience of Stiftelsen Arkivet – a Gestapo regional headquarters during the Second World War in Norway" i boka Challenging History in the Museum, Ashgate publisher (2014)

Ingvild Ruhaven: "Potteskår i hagen, andre verdenskrig slik den har blitt fortalt til et barnebarn." i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kai Erland: "Jenta med den røde alpelua", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Thomas V.H. Hagen: "Agnes, Liv, Ida og Eva: kvinner og krig på film i Norge" i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Gro Kvanvig: "Mary Hansen: fra arkivet til fange nr. 17828 Ravensbrück", i Nytt Blikk: Ikke glem kvinnene, Stiftelsen Arkivet (2013)

Kjetil Grødum: “Instrumentell bruk av historien om Røde Khmer-Regimet i Kambodsja. Fra politisk maktspill til historisk rettferdighet”, i Den vanskelige historien (Seland 2012), Cappelen Damm, Høyskoleforlaget

Bjørn Tore Rosendahl: "Historieformidling som verktøy for gode holdninger? Refleksjoner rundt Stiftelsen Arkivets formidlingsvirksomhet", i Formidling. Bruk og misbruk av historie, (2011) redigert av B.E. Johnsen og K. Pabst. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 73-99

Kjetil Grødum: "We can forgive, but we must never forget", artikkel i Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Second Quarter 2009

Kjetil Grødum: "The Instrumental Values of Storytelling about Past Conflicts", artikkel, Magazine Searching for the Truth. English Special Edition for Third Quarter 2007. Artikkelen er også publisert på Khmer og formidlet på Kambodsjansk radio februar 2008. Documentation Centre of Cambodia

Thomas V. H. Hagen: "Vi trenger lokale minnesmerker knyttet til jødisk minoritetskultur og holocaust i Kristiansand", Fædrelandsvennen, februar 2021

Birgit Amalie Nilssen: "Vaksinasjonsprogram mot splittelse og hat", Fædrelandsvennen, januar 2021

Audun Myhre m.fl.: "ARKIVET i blått mot dødsstraff", Fædrelandsvennen, november 2020

Thomas V. H. Hagen: "Kampen mot hatefulle ytringer må ikke overlates til politi og domstoler alene", Argument Agder, juli 2020

Thomas V. H. Hagen: "Naziflagg er en hatytring", Klassekampen, juli 2020

Bjørn Tore Rosendahl: "Krigsseilerlandsdelen", Fædrelandsvennen, juni 2020

Kjetil Grødum: "Røde Khmers sjefsideolog døde nylig - hva med rettferdigheten?", Fædrelandsvennen, oktober 2019

Thomas V. H. Hagen: "Kampen mot hatefulle ytringer", Fædrelandsvennen, august 2019

Thomas V. H. Hagen: "Historiske gatenavn i en blindgate", Agderposten, mai 2019

Bjørn Tore Rosendahl: "Nortraships hemmelige og omstridte fond", Aftenposten (kronikk), oktober 2018 og i Maritim Logg (organ for sjømannsorganisasjonene) nr. 9 2018

Bjørn Tore Rosendahl: "Krigsseilerhistorien er ikke bare norsk", Agderposten, mai 2018

Thomas V. H. Hagen og Bjørn Tore Rosendahl: "Et minnesmerke til begeistring, ettertanke og besvær", Fædrelandsvennen, februar 2018

Bjørn Tore Rosendahl og Kristian Røssaak: "Er en atomvåpenfri verden mulig?", Fædrelandsvennen, desember 2017

Bjørn Tore Rosendahl: "Fra seilingsplikt til yrkeforbud", Dagsavisen og Rogalands Avis, november 2015

Bjørn Tore Rosendahl: "Demokrati er ingen garanti". Fædrelandsvennen, september 2014.

Thomas Hagen: "En reise i jødenes historie". Agderposten, januar 2014 (finnes digitalt på HIFOs blogg)

Ingvild Ruhaven: "Holocaust – vi har hørt historien, men har vi lært?" Agderposten, januar 2014 (finnes digitalt på HIFOs blogg)

Bjørn Tore Rosendahl: "Hva innebar unnskyldningen til krigsseilerne?". Kronikk i Agderposten, november 2013

Gro Kvanvig: "Kvinner vær med!". Kronikk i Fædrelandsvennen, mars 2013

Eystein Ellingsen: "Hvordan kunne det skje?" Kronikk i Fædrelandsvennen 2012

Ingvild Ruhaven: "Minnesmerker som vår tids avtrykk i historien". Kronikk i Fædrelandsvennen

Bjørn Tore Rosendahl: "Norges største bidrag til fred, frihet og demokrati". Kronikk i Fædrelandsvennen, mai 2012

Kjetil Grødum og Aslak Brekke: "Vår ytringsplikt". Kronikk i Fædrelandsvennen, november 2011

Kjetil Grødum: "Andres rettigheter og muligheter er min forpliktelse" Kronikken er skrevet i samarbeid med lederne for organisasjonene ved Arkivet. Kronikk i Fædrelandsvennen, august 2011

Kjetil Grødum: "Den vonde historien om jakten etter jødene på Agder og forpliktelsen til å lære av historien". Kronikk i Fædrelandsvennen, november 2010

Bjørn Tore Rosendahl: "Aldri mer 9. april?" Kronikk i Fædrelandsvennen 7. april 2010 i forbindelse med 70-årsmarkeringen av krigsutbruddet i Norge

Kjetil Grødum: "Kafkas pornosamling og Hamsuns Hitler-flørt. Trenger vi egentlig vite om dette?" Kronikk i Agderposten, mai 2009

Kjetil Grødum: ”Kristen torturist ber om tilgivelse”. Kronikk i Fædrelandsvennen, november 2009

Kjetil Grødum: ”Omvei om Hjertet”. Kronikk i Morgenbladet, høsten 2009

Bjørn Tore Rosendahl: "Versailles-traktaten: Fredsavtalen som ga krig?" Kronikk i Fædrelandsvennen i forbindelse med 90-årsdagen for undertegnelsen av Versailles-traktaten, juni 2009

Kjetil Grødum: "Godkjent massemorder", kronikk, Vårt Land, februar 2009

Bjørn Tore Rosendahl: "Kontroversiell historie som en ressurs". Kronikk i Fædrelandsvennen, januar 2009

Bjørn Tore Rosendahl: "Hva gjorde første verdenskrig med Europa, og hva kan vi lære av denne krigen i dag?", foredrag i Mandal i forbindelse med 90-års minnemarkering for avslutningen av første verdenskrig, senere publisert i eget hefte fra markeringen

Bjørn Tore Rosendahl: "Er lærdommen fra apartheid glemt?" i Fædrelandsvennen, mai 2008

Kjetil Grødum: "Sult som våpen", kronikk, Fædrelandsvennen, mai 2008

Bjørn Tore Rosendahl: "Spor av Holocaust på Agder", sammen med Johnny Haugen i Fædrelandsvennen, januar 2008

Bjørn Tore Rosendahl: "Den vanskelige historien - igjen". Fædrelandsvennen, oktober 2007

Kjetil Grødum: "Løvetann og toleranse". Kronikk i Agderposten, juli 2007

Kjetil Grødum: "Historie som ressurs i fredsarbeid", kronikk sammen med Johnny Haugen i Fædrelandsvennen, august 2006