Fanger med etternavn som begynner på T

+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

Tagholdt, Aksel + Flekkefjord * 23.4.1900 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.12.43–6.4.44: Kristiansand, Grini

Tallaksen, Arne Torleif (Dåreid) + Spind * 28.6.1905 # Snekker/Tischler/Joiner & 9.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Tallaksen, Arnfinn + Valle * 18.8.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tallaksen, Fridtjof + Tvedestrand * 14.9.1896 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.3.44–22.5.44: Kristiansand

Tallaksen, Johan Edvard + Kristiansand * 17.8.1918 # Handelsfullmektig/Handelsbevollmächtigter/Salesman & 13.11.44: Akershus festning død29.11.44

Tallaksen, Leopold + Kristiansand * 19.6.1908 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 5.11.43–8.5.45: Møllergata 19, Sachsenhausen

Tallaksen, Sigvard + Risør * 24.11.1901 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Tangen, Halfdan + Kristiansand * 14.10.1897 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 29.1.44–29.2.44: Kristiansand

Tangvall, Kåre + Kristiansand * 10.4.1923 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 7.4.42–15.4.42: Kristiansand

Taraldsen, Arnold + Arendal * 31.5.1907 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Taraldsen, Håkon + Kristiansand * 30.8.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Taraldsen, Louis Paul + Arendal * 23.5.1924 # Student/Student/Student & 18.4.45–8.5.45: Bredtveit

Taraldsen, Ole + Risør * 14.5.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.10.42–24.10.42: Kristiansand

Taraldsen, Severine + Kristiansand * 22.8.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.12.42–8.1.43: Kristiansand

Tasch, Paul Henrik + Mandal * 29.7.1896 # Skredder/Schneider/Tailor & 2.2.42–24.3.42: Kristiansand

Telhaug, Albert + Vigmostad * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.6.44–26.6.44: Kristiansand

Tellefsdal, Håkon + Gjerstad * 13.3.1916 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 22.5.44–6.10.44: Grini

Tellefsen, Alf + Kristiansand * 3.2.1915 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Andreas Martin + Arendal * 18.12.1897 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.43–24.12.44: Kristiansand

Tellefsen, Finn Kåre + Kristiansand * 19.11.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 30.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Håkon + Kristiansand * 23.3.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.1.45–17.3.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Isak Larsenius + Arendal * 11.10.1878 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 15.12.42–6.1.43: Kristiansand

Tellefsen, Johan Ribe + Grimstad * 17.11.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 28.7.42: Kristiansand, Møllergata19, Grini, Natzweiler død26.2.45

Tellefsen, John + Evje * 1.5.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Jørgen Kåre + Grimstad * 24.5.1911 # Sjømann/Seemann/Sailor & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tellefsen, Thoralf Andor + Kristiansand * 21.10.1893 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 25.10.41–24.11.41: Kristiansand

Tellefsen, Thorvald + Vestre Moland * 5.5.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tellefsen, Torleif + Grimstad * 23.4.1902 # Bokholder/Flygerløytnant Buchhalter/Fliegerleutnant Accountant/Flight lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Tengelsen, Alfred Marinius + Stokken * 10.4.1899 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 25.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Tengen, Einar + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 31.10.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.2.45–7.3.45: Kristiansand

Terjesen, Sigurd + Arendal * 23.3.1920 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Terjesen, Theodor + Arendal * 12.12.1920 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 24.8.44–23.12.44: Kristiansand

Terjesen, Thorleif + Grimstad * 12.8.1914 # Lensmannsfullmektig/Polizist/Policeman & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Terkelsen, Nils Martin + Stokken * 28.11.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tetland, Tobine + Kristiansand * 20.10.1890 # Vaskeriarbeider/Wäschereiarbeiterin/Laundry worker & 4.8.42–18.8.42: Kristiansand

Tharaldsen, Henry Kristian + Kristiansand * 25.10.1902 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraph operator & 16.6.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tharaldsen, Ragnar Due + Kristiansand * 24.11.1898 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 16.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tharaldsen, Roy Due + Kristiansand * 10.3.1927 # Skoleelev/Schüler/Student & 30.8.42–18.9.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning

Tharaldsen, Thorolf + Kristiansand * 22.5.1896 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 10.12.42–14.1.43: Vollan

Theisen, Trygve Emil + Farsund * 29.11.1900 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Thele, Aksel + Nes * 31.5.1900 # Fisker/Fischer/Fisherman & 15.1.43–23.3.45: Kristiansand, Grini

Thele, Trygve + Nes * 22.7.1902 # Fisker/Fischer/Fisherman & 19.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thelle, Dagfinn + Kristiansand * 8.1.1935 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Karl Daniel + Kristiansand * 10.5.1933 # Skoleelev/Schüler/Student & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Notto Norman + Kristiansand * 26.10.1901 # Misjonær/Missionar/Missionary & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Notto Reidar + Kristiansand * 19.3.1941 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Rannfrid + Kristiansand * 26.9.1905 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Øystein + Kristiansand * 18.9.1938 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thingsaker, Hans + Arendal * 30.8.1895 # Tannlege/Offiser Zahnarzt/Offizier Dentist/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Thingsaker, Nikolai + Lillesand * 17.10.1897 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 17.9.44–24.1.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Johan Bernard + Kristiansand * 20.8.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.8.42: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland død11.9.45

Thomassen, Leif + Mandal * 13.2.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Mangor Arndorf + Tvedestrand * 22.8.1915 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Olav + Arendal * 10.10.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.11.40–15.6.41: Møllergata 19

Thomassen, Sverre + Kristiansand * 15.10.1912 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 8.10.44–7.12.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Thomassen, Theodor + Mandal * 9.6.1900 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Øystein + Kristiansand * 14.4.1914 # Møbeltapetserer/Möbeltapezierer/Furniture upholsterer & 9.2.45–7.4.45: Kristiansand, Grini

Thommasen, Finn + Mandal * 13.2.1923 # Student/Student/Student & 13.10.43–5.1.44: Kristiansand

Thommesen, Andreas + Tvedestrand * 30.6.1923 # Student/Student/Student & 10.5.42–12.12.42: Møllergata 19

Thommesen, Einar + Tvedestrand * 28.7.1927 # Student/Student/Student & 25.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thommesen, Ole Halvert + Arendal * 27.6.1909 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 22.6.40–11.12.42: Dakar

Thompsen, Theodor + Lyngdal * 8.1.1902 # Bonde/Emmisær Bauer/Prediger Farmer/Preacher & 28.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thompsen, Tobias (Risbakken) + Lyngdal * 2.10.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thompson, Gunnar + Arendal * 20.11.1907 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 15.3.41: Møllergata 19, Sachsenhausen død 1.7.42

Thompson, Kirsten Stella + Dypvåg * 4.7.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Thompson, Olaf + Landvik * 24.7.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.1.43–23.6.43: Kristiansand, sykehus

Thompson, Thorgeir + Dypvåg * 12.1.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.12.42: Grini

Thorbjørnsen, Erling Kristian + Mandal * 25.9.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.6.44–6.7.44: Kristiansand

Thorbjørnsen, Trygve + Tvedestrand * 12.6.1890 # Lastebilsjåfør/Truck driver/LKW-Fahrer & 12.9.44–3.10.44: Kristiansand

Thorgrimsen, Ole M. + Hisøy * 26.8.1911 # Matros/Matrose/Seaman & 17.5.42–8.5.45: Santo Thomas (Filippinene)

Thorkildsen, Alfred + Nes * 5.6.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.1.42–25.2.42: Kristiansand

Thorkildsen, Karl + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.12.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.4.45–18.4.45: Kristiansand

Thorkildsen, Thor Arvid + Kristiansand * 20.2.1924 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorkildsen, Torvald Marius + Flekkefjord * 5.12.1901 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 16.1.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Mauthausen, Ebensee død14.3.45

Thorsen, Elmer + Flosta * 28.2.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Thorsen, Harald + Mandal * 7.9.1905 # Lærer/Lehrer/Teacher & 8.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorsen, Jacob Flageborg + Tvedestrand * 12.2.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 25.1.45: Ukjent/Unbekannt/Unknown død25.1.45

Thorsen, Kristian + Mandal * 29.10.1909 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 27.9.43–27.12.43: Kristiansand

Thorsen, Lennert Clifford + Flosta * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–25.11.42: Grini

Thorsen, Martinius + Arendal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand

Thorsen, Nils Bent + Flekkefjord * 22.8.1921 # Matros/Matrose/Seaman & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Thorsen, Thorvald + Farsund * 1.7.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.11.42–14.11.42: Kristiansand

Thorsland, Agnes + Åseral * 4.9.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.10.44–30.11.44: Kristiansand

Thorsland, Bertha + Eiken * 26.1.1887 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.6.44–12.6.44: Kristiansand

Thorsland, Hans + Åseral * 3.7.1891 # Lensmann/Polizist/Policeman & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorsland, Lars + Eiken * 9.7.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.6.44–12.6.44: Kristiansand

Thorsland, Thorvald + Åseral * 5.6.1902 # Poståpner/Poststellenleiter/Post office manager & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorstensen, Theodor + Tromøy * 4.6.1894 # Teknisk kontrollør/Installationskontrolleur/Technical supervisor & 27.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Thorvaldsen, Åge + Kristiansand * 9.5.1923 # Tekniker/Techniker/Technician & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thovsen, Julia + Kristiansand * 7.7.1900 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Thurn, Sverre + Kvinesdal * 27.10.1897 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Timenes, Daniel + Randesund * 11.4.1908 # Gartner/Gärtner/Gardener & 14.7.43–8.5.45: Grini

Timenes, Johannes + Randesund * 18.7.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.7.43–8.5.45: Grini

Timenes, Sigurd Nikolai + Kristiansand * 15.3.1896 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.11.43–5.12.42: Kristiansand, Arendal

Tjomsland, Bernhard + Vigmostad * 6.3.1926 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjomsland, Bjarne + Holum * 28.12.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.8.44–5.9.44: Kristiansand

Tjomsland, Knut + Bjelland * 24.11.1896 # Sokneprest/Gemeindepfarrer/Parish pastor & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tjomsland, Olav + Sør-Audnedal * 28.12.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–13.7.44: Kristiansand

Tjomsland, Peder + Vigmostad * 4.5.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.5.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tjomsland, Tomas Andreas + Vigmostad * 17.11.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjomsland, Trygve + Vigmostad * 23.2.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.5.44–13.7.44: Kristiansand

Tjomsås, Kai + Kristiansand * 5.5.1923 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 5.8.42–9.10.42: Kristiansand

Tjærestrøm, Gregers + Birkenes * 19.7.1881 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Grini

Tjøm, Theodor + Hægebostad * 22.10.1912 # Sjåfør/Veiarbeider Fahrer/Straßenarbeiter Driver/Roadman & 27.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjøntveit, Tellef + Birkenes * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.12.42–16.12.42: Kristiansand

Tjøstolvsen, Olav Ingeman + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 6.10.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Tobiassen, Edvard + Vennesla * 1.11.1910 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 26.5.44–7.11.44: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Einar + Kristiansand * 27.9.1883 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 25.3.42–31.3.42: Kristiansand

Tobiassen, Hans + Kristiansand * 26.1.1921 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 17.8.42–14.9.42: Kristiansand

Tobiassen, Harry + Kristiansand * 27.9.1923 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 10.9.42–17.9.42: Kristiansand

Tobiassen, Karin + Kristiansand * 2.9.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.10.41–28.10.42: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Kåre + Birkenes * 9.9.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 29.1.43–5.3.43: Kristiansand

Tobiassen, Leif Aller + Mandal * 29.5.1911 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Notto + Birkenes * 28.7.1916 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 6.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Tobiassen, Rolf + Kristiansand * 24.2.1914 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 2.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Rudolf + Kristiansand * 27.8.1883 # Elektroingeniør/Elektroingenieur/Electrical engineer & 9.2.44–3.4.44: Kristiansand

Tobiassen, Sverre + Oddernes * 26.8.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.9.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Tobiassen, Torbjørn + Sør-Audnedal * 30.9.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–6.12.44: Kristiansand

Tofte, Finn + Mandal * 14.4.1920 # Mekanikerlærling/Mechanikerlehrling/Apprentice fitter & 11.12.41–10.12.42: Kristiansand, Grini

Tofte, Nils + Halse og Harkmark * 16.3.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.5.42–17.5.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tofte, Rasmus + Halse og Harkmark * 4.9.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Toftedal, Ragnhild + Greipstad * 15.5.1919 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 28.6.43–10.9.43: Kristiansand

Toftedal, Trygve + Søgne * 17.5.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.6.43–10.7.43: Kristiansand

Tofteland, Einar + Søgne * 8.1.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 11.10.43–5.4.44: Kristiansand

Tollerud, Rolf Einar + Mandal * 22.6.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.3.42–: Kristiansand

Tomnij, Andrej + Sovjetunionen (Russland) * 9.9.1918 # Traktorfører/Krigsfange Traktorfahrer/Kriegsgefangener Tractor driver/Prisoner of war & 13.7.44: Kristiansand død2.8.44

Torgersen, Finn Bertel + Evje * 21.2.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 9.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Torgersen, Gunnar + Lista * 7.2.1914 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Torgersen, Karl + Evje * 30.7.1911 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Torgersen, Ove + Evje * 28.10.1917 # Maskinist/Maschinist/Operator & 3.11.43–8.5.45: Bergen, Kristiansand, Grini, Stutthof

Torjesen, Alfred + Halse og Harkmark * 14.2.1905 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Torjesen, Einar + Kristiansand * 27.6.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Torjesen, Håkon Daniel + Kristiansand * 9.5.1928 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Kari Marie + Kristiansand * 8.8.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Magnus + Kristiansand * 1.7.1897 # Selger/Verkäufer/Merchant & 20.11.41–22.11.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Torjesen, Torje Kristen + Kristiansand * 20.10.1931 # Skoleelev/Schüler/Student & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Valborg + Kristiansand * 22.6.1892 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjusen, Georg + Risør * 22.4.1891 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.2.44–28.3.44: Kristiansand

Torjusen, Hugo + Kristiansand * 5.3.1924 # Kokk/Koch/Cook & 15.8.42–26.10.42: Kristiansand

Torjussen, Edvard Borgen + Kristiansand * 16.1.1905 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

Torjussen, Theodor + Kristiansand * 7.1.1912 # Auksjonarius/Auktionator/Auctioneer & 30.10.43–5.4.44: Kristiansand, Grini

Torjussen, Øistein + Kristiansand * 20.12.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 28.8.42–X.11.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Luckau

Torkildsen, Agathon + Farsund * 30.8.1896 # Snekker/Tischler/Joiner & 19.3.44–12.5.44: Kristiansand

Torkildsen, Marius + Farsund * 11.7.1905 # Maskinist/Maschinist/Operator & 20.12.42–8.5.45: Singapore, Bandung, Jakarta (Indonesia), Japan

Torkildsen, Solveig Sunde + Flekkefjord * 15.4.1905 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 26.7.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Torkildsen, Stein Ingvar + Flekkefjord * 13.2.1922 # Student/Student/Student & 27.11.41–28.12.41: Kristiansand, Åkebergveien

Torland, Ole + Arendal * 25.5.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.10.42: Grini

Torp, Birger + Kristiansand * 5.8.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.6.41–1.7.41: Kristiansand

Torstensen, Herman August + Kristiansand * 13.8.1901 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 22.6.44–5.7.44: Kristiansand

Torsø, Jørgen + Kristiansand * 1.10.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 10.10.40–14.10.40: Kristiansand

Torvaldsen, Jørgen + Kristiansand * 5.11.1906 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–4.12.44: Kristiansand

Tranberg, Håkon Werner + Kristiansand * 2.3.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tretjakov, Nikolaj + Brjansk, Sovjetunionen (Russland) * 6.5.1920 # Låsesmed/Krigsfange Schlosser/Kriegsgefangener Locksmith/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand død21.10.44

Trommestad, Esther + Evje * 24.9.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tronsen, Johan Andrew + Flekkefjord * 3.6.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Try, Elisabeth + Kristiansand * 21.8.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.10.42–5.11.42: Kristiansand

Trygsland, Lars + Bjelland * 10.8.1905 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 19.11.44–18.12.44: Kristiansand

Trygsland, Trygve + Bjelland * 23.1.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tryland, Bjarne + Vigmostad * 3.9.1912 # Treskjærer/Holzschnitzer/Wood carver & 14.11.44–9.12.44: Kristiansand

Tryland, John + Vigmostad * 17.11.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tryland, Jørgen + Vigmostad * 15.6.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Trysnes, Sverdrup + Søgne * 19.1.1889 # Sjømann/Seemann/Sailor & 29.10.43–30.12.43: Kristiansand

Trædal, Kaare + Mandal * 29.1.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Træland, Jan + Fjotland * 10.4.1922 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 10.11.43–23.11.43: Kristiansand

Trætvik, Helge + Mandal * 13.6.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–17.12.42: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Trætvik, Petter Alfred + Mandal * 23.1.1882 # Maskinist/Maschinist/Operator & 4.7.42–8.5.45: Filippinene, Japan

Trønnes, Odd Kåre + Kristiansand * 6.7.1916 # Tekniker/Techniker/Technician & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Tsjalykh, Ivan + Sovjetunionen * 11.9.1922 # Arbeider/Krigsfange Arbeiter/Kriegsgefangener Worker/Prisoner of war & 5.6.44: Kristiansand dødUkjent grav/Unbekanntes Grab/Unknown grave

Tvedt-Gundersen, Robert Wilhelm + Arendal * 12.9.1910 # Politisekretær/Polizeisekretär/Police secretary & 1.9.40–18.8.42: Møllergata 19, Berlin, Fuhlsbüttel

Tveit, Arne Kristian + Vestre Moland * 16.9.1893 # Lærer/Lehrer/Teacher & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tveit, Arne Osvald + Evje * 28.6.1922 # Elev/Schüler/Student & 9.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Tveit, Bjarne Adolf +Kristiansand * 13.12.1924 # Postbud/Briefträger/Postman & 29.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Gunvald + Arendal * 22.7.1893 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand

Tveit, Halvor Salvesen + Åseral * 4.2.1908 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 17.11.43–?: Kristiansand

Tveit, Knut Å. + Mykland * 4.3.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.12.44–5.4.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tveit, Olav O. + Evje * 16.1.1912 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 8.9.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee død 27.3.43

Tveit, Olav + Vegusdal * 17.9.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Tveit, Ole O. + Evje * 17.9.1881 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 5.11.43–21.12.43: Kristiansand

Tveit, Oskar + Lyngdal * 22.10.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.4.43–15.5.43: Kristiansand

Tveit, Sara + Arendal * 12.11.1892 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 15.1.45–22.3.45: Kristiansand

Tveit, Torkjell S. + Åmli * 5.11.1912 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsma & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Aanund Kleveland + Vegusdal * 7.6.1914 # Kontrollør/Kontrolleur/Inspector & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Ånund + Lillesand * 7.3.1895 # Lærer/Løytnant /Lehrer/Leutnant Teacher/Lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død 9.5.44

Tveitdal, Tormod Anker + Kristiansand * 29.4.1921 # Smed/Schmied/Blacksmith & 20.3.43–8.5.45: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Tveite, Tor + Holt * 20.4.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes II 6.9.44–12.9.44: Kristiansand

Tveiten, Dreng Paulsen + Øyestad * 13.2.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.12.44–8.5.45: Arendal, Bredtveit, Grini

Tverbakk, Jørgen + Kristiansand * 21.9.1895 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.1.44–4.2.44: Kristiansand

Tønnesen, Albert + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 17.12.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.3.45–4.4.45: Kristiansand

Tønnesen, Alfred + Arendal * 23.11.1925 # Sjømann/Seemann/Sailor & 23.6.44–6.2.45: Kristiansand, Grini

Tønnesen, Andreas + Søgne * 9.7.1885 # Smed/Schmied/Blacksmith & 1.7.41–17.7.41: Kristiansand

Tønnesen, Einar + Oddernes * 5.2.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Tønnesen, Eugen + Kristiansand * 17.11.1891 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Tønnesen, Hans A. + Mandal * 26.9.1904 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.12.42–26.1.43: Kristiansand

Tønnesen, Ingrid Synnøve + Kvinesdal * 16.06.1925 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 1.12.41–19.12.41: Kristiansand, sykehus

Tønnesen, Johan Tidemand + Mandal * 7.4.1913 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 1.7.42–7.7.42: Kristiansand

Tønnesen, Karl Dagfin + Kristiansand * 21.3.1908 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 6.8.42–19.8.42: Kristiansand

Tønnesen, Lars + Åseral * 14.9.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–30.12.44: Kristiansand

Tønnesen, Leif Konradi + Farsund * 7.4.1911 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 18.3.44–24.5.44: Kristiansand

<