Fanger med etternavn som begynner på O

+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

Offenberg, Christian Anker + Lista * 8.7.1899 # Maler/Maler/Painter & 10.4.44–8.5.45: Grini, Sachsenhausen

Offerdal, Gustav + Sør-Audnedal * 21.2.1892 # Lærer/Lehrer/Teacher & 27.9.44–8.5.45: Fredrikstad, Møllergata 19

Oftebro, Frithjof + Mandal * 24.6.1927 # Student/Student/Student & 4.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Oftebro, Tomas + Mandal * 24.9.1900 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 4.3.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Oftenes, Arnold Kristian + Søgne * 31.7.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 18.9.42–8.12.42: Kristiansand, Arendal, Grini

Ohlsen, Otto Wilhelm + Kristiansand * 4.10.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olafsen, Karl + Oddernes * 20.7.1914 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Olafsen, Kjell + Oddernes * 5.11.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olafsen, Sigvard + Oddernes * 25.2.1919 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Olavsen, Alf David (Knudsen) + Oddernes * 12.12.1921 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olavsen, Kåre (Knudsen) + Oddernes * 18.10.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.8.44–6.12.44: Kristiansand

Ollestad, Reinert + Hægebostad * 30.9.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Albert + Lyngdal * 13.6.1906 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 29.3.44–22.4.44: Kristiansand

Olsen, Alf + Farsund * 10.3.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.7.44–11.9.44: Kristiansand

Olsen, Ambros Thistrand + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 27.5.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Olsen, Anna Marie + Randesund * 30.9.1879 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.7.44–20.3.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Anton B. + Mandal * 7.2.1908 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Olsen, Anton + Flekkefjord * 4.3.1893 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 9.2.43–16.2.43: Kristiansand

Olsen, Arnt Ludvig + Søndeled * 7.2.1919 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Olsen, Arthur + Åseral * 27.7.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.11.44–30.11.44: Kristiansand

Olsen, Berton + Mandal * 10.5.1913 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.1.45–8.5.45: Marlag u. Milag Nord

Olsen, Birger Madsen + Kristiansand * 18.1.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.7.43–23.8.43: Kristiansand

Olsen, Birger Oscar + Kristiansand * 21.9.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 28.10.41–31.3.42: Kristiansand, Møllergata 19 II 3.2.44–18.2.44: Vollan

Olsen, Birger Ulrich + Vigmostad * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Prest/Pfarrer/Priest & 20.6.44–26.6.44: Kristiansand

Olsen, Dagfinn Henry + Kristiansand * 12.3.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.2.42–16.6.42: Kristiansand

Olsen, Egil Normann + Kristiansand * 5.5.1913 # Murer/Maurer/Mason & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Olsen, Eimar + Kristiansand * 14.10.1913 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Olsen, Einar + Kristiansand * 23.2.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.12.44–15.12.44: Kristiansand

Olsen, Einar + Kristiansand * 10.3.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 13.4.45–8.5.45: Kristiansand

Olsen, Einar Håkon + Kristiansand * 9.4.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Olsen, Elder + Farsund * 26.7.1921 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Olsen, Erik Valter + Lista * 13.9.1916 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction forman & 29.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Olsen, Esther + Kristiansand * 13.3.1924 # Sykepleier/Krankenschwester/Nurse & 9.12.44–15.12.44: Kristiansand

Olsen, Ferdinand Olander + Kristiansand * 18.3.1890 # Artist/Darsteller/Actor & 9.6.44–22.6.44: Kristiansand

Olsen, Frithjof Leyre + Mandal * 22.2.1917 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Hallvard Tangvall + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Olsen, Hedvig Marie + Kristiansand * 27.1.1918 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 18.8.43–31.8.43: Kristiansand

Olsen, Hildur + Kristiansand * 15.1.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.9.41–31.1.42: Kristiansand

Olsen, Hjalmar (Stausland) + Søgne * 24.8.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–2.3.45: Kristiansand

Olsen, Ingebret + Randesund * 4.10.1909 # Fisker/Fischer/Fisherman & 2.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Irgens Joachim + Evje * 6.6.1912 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Victoria terrasse, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Olsen, Johan G. + Kristiansand * 5.8.1886 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 7.12.44–14.12.44: Kristiansand

Olsen, Johan + Tvedestrand * 24.6.1895 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.9.44–28.9.44: Kristiansand

Olsen, John Ernst + Kristiansand * 12.3.1917 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 30.8.42–15.9.42: Kristiansand

Olsen, Kai Reinholt Domingo + Kristiansand * 9.12.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Olsen, Kai + Kristiansand * 19.10.1926 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 26.10.42–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Olsen, Kasper Henick + Kristiansand * 25.1.1913 # Lagersjef/Lagerleiter/Head storeman & 13.7.43–11.8.43: Kristiansand

Olsen, Klara + Arendal * 7.2.1910 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 17.8.43–31.8.43: Kristiansand

Olsen, Kristian Møller + Kristiansand * 19.10.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.1.44–4.5.44: Kristiansand

Olsen, Kåre Thorn + Kristiansand * 12.2.1926 # Student/Student/Student & 7.12.44–løsl.8.5.45, Kristiansand, Grini

Olsen, Leif Tønnes + Farsund * 9.9.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.4.43–5.8.43: Kristiansand

Olsen, Leif + Kristiansand * 7.5.1926 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 28.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Magnus + Kristiansand * 11.12.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Mangård + Risør * 30.11.1909 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 3.11.44–17.11.44: Kristiansand

Olsen, Margrethe Katrine + Flekkefjord * 23.3.1888 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 1.5.42–8.6.42: Kristiansand

Olsen, Martin + Kristiansand * 18.5.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–8.12.44: Kristiansand

Olsen, Michal Severin + Mandal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Agent/Handelsreisender/Representative & 7.11.41–12.11.41: Kristiansand

Olsen, Nicolai + Arendal * 4.2.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 20.12.43–7.1.44: Kristiansand

Olsen, Norman + Arendal * 16.6.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.11.42–21.11.42: Kristiansand

Olsen, Normann Hans + Mandal * 20.05.1917 # Hotelleier/Hotelbesitzer/Hotel owner & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Olaf Edelhard + Arendal * 14.2.1905 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & I 11.9.43–1.10.43: Kristiansand II 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Olav Bastian + Kristiansand * 2.3.1915 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Olsen, Olav Gunerius + Farsund * 4.2.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.42–29.9.42: Kristiansand

Olsen, Ole Alfred Berrefjord + Flekkefjord * 27.6.1883 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 12.1.42–4.8.43: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Olsen, Ole Arnold + Grimstad * 14.6.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.11.42–1.12.42: Kristiansand

Olsen, Ole Kristian + Kristiansand * 20.7.1894 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.1.41–9.2.41: Møllergata 19

Olsen, Ole + Lillesand * 1.2.1897 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død15.5.44

Olsen, Oliver Johannes + Flekkefjord * 14.9.1897 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 13.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Olsen, Oluf + Mandal * 29.4.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.12.41–24.2.42: Kristiansand

Olsen, Oscar + Arendal * 7.4.1902 # Støper/Gießer/Caster & 14.8.40–8.5.45: Arendal, Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Olsen, Oskar Mardon + Kristiansand * 4.5.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.8.42–3.10.42: Grini

Olsen, Oskar + Risør * 12.8.1908 # Fisker/Fischer/Fisherman & 26.6.44–3.7.44: Kristiansand

Olsen, Oskar + Vennesla * 20.10.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.12.40–7.1.41: Kristiansand

Olsen, Otto + Tvedestrand * 21.5.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.6.44–19.6.44: Kristiansand

Olsen, Peder + Kristiansand * 12.7.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.7.42–28.8.42: Møllergata 19

Olsen, Peder + Kristiansand * 17.5.1908 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 12.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Ragnvald + Arendal * 4.8.1898 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.1.42–5.9.42: Fuhlsbüttel

Olsen, Rudolf Kure + Kristiansand * 5.5.1904 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 31.1.44–5.2.44: Kristiansand

Olsen, Severin + Oddernes * 12.5.1903 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 22.10.42–17.5.43: Grini

Olsen, Sigbjørn M. + Arendal * 16.10.1907 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Olsen, Sigurd August + Kristiansand * 1.8.1893 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 10.9.40–16.9.40: Kristiansand

Olsen, Sigurd Kåre + Kristiansand * 12.9.1910 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 11.1.41–11.3.43: Akershus festning, Fuhlsbüttel

Olsen, Sigurd Olaf + Kristiansand * 29.10.1893 # Maskinist/Maschinist/Operator & 9.2.44–10.11.44: Kristiansand, Grini

Olsen, Sigurd + Mandal * 20.11.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–1.12.44: Kristiansand

Olsen, Sigurd + Oddernes * 16.4.1906 # Fisker/Fischer/Fisherman & 29.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Sverre Stenberg + Kristiansand * 10.8.1907 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 7.5.43–30.5.43: Kristiansand

Olsen, Syvert + Oddernes * 20.11.1906 # Tekstilarbeider/Textilarbeiter/Textile worker & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Thorbjørn Frithjof + Kristiansand * 26.1.1909 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 14.7.43–22.8.43: Kristiansand

Olsen, Tom Anfinn + Vestre Moland * 27.2.1917 # Lagersjef/Gardist Lagerleiter/Gardist Head storeman/Guardsman & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Århus, Natzweiler, Dachau, Gotenhafen, Kiel, Neuengamme

Olsen, Trygve + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 2.9.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.4.45–8.5.45: Kristiansand

Olsen, Vidar + Mandal * 4.2.1927 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–20.1.45: Kristiansand

Olsen, Walther + Kristiansand * 22.5.1917 # Handelsreisende/Handelsreisender/Salesman & 1.12.40–1.4.44: Kristiansand, Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg

Olsen-Voie, Finn + Farsund * 28.4.1916 # Meierist/Meierist/Dairyman & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Omdahl, Håkon + Farsund * 4.12.1914 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.10.43–9.11.43: Kristiansand

Omdal, Albert + Farsund * 16.2.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.12.42–12.12.42: Kristiansand

Omdal, Bjarne + Vennesla * 12.4.1919 # Sagbruksarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 4.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Omdal, Finn + Kristiansand * 16.4.1919 # Selger/Verkäufer/Seller & 17.10.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Omdal, Tordis + Fjære * 7.9.1899 # Televaktsjef/Wachtmeisterin/Constable & 31.5.43–24.8.43: Grini

Omdal, Torvald + Evje * 17.5.1883 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 7.11.42–14.11.42: Kristiansand

Omestad, Olav + Holum * 12.10.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 16.3.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død5.1.44

Omholt, Andreas + Arendal * 2.7.1910 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 24.5.44–13.4.45: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Gudrun (Gundersen) + Kristiansand * 17.8.1915 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.2.44–23.12.44: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Reidar + Kristiansand * 6.8.1927 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 26.10.42–26.6.43: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Trygve Olaf + Kristiansand * 5.9.1906 # Maler/Maler/Painter & 26.10.42–26.6.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Omre, Ola Ausen + Eide * 14.06.1886 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.3.44–25.4.44: Kristiansand

Onarheim, Kristoffer + Kristiansand * 17.3.1913 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 25.2.41–: Kristiansand

Onarheim, Olav + Kristiansand * 20.6.1915 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 28.10.40–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Grini, Sachsenhausen

Onsrud, Nils + Arendal * 11.8.1909 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Opdal, Karl + Arendal * 2.3.1898 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 5.3.41–11.9.44: Kristiansand, Åkebergveien, Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Tegel

Oppedal, Ludvig + Vennesla * 5.4.1916 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Dentist & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Opsahl, Sverre + Kristiansand * 25.5.1906 # Journalist/Journalist/Journalist & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ording, Fredrik Boye + Kristiansand * 18.9.1900 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Orthe, Johan Ingvald + Sør-Audnedal * 19.9.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.12.43–12.1.44: Kristiansand

Ose, Odmund Sverre + Kristiansand * 2.5.1906 # Skredder/Schneider/Tailor & 20.9.44: Kristiansand, Grini død11.12.44

Oskarsen, Magnhild + Kristiansand * 11.5.1926 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 17.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Osmundsen, Agnes + Farsund * 15.7.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Osmundsen, Arne + Kristiansand * 22.1.1917 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 20.4.43–3.5.43: Kristiansand

Osnes, Tharald + Halse og Harkmark * 10.12.1917 # Student/Student/Student & 21.12.43: Vollan, Grini, Natzweiler død31.3.45

Osterhus, Oskar + Vennesla * 18.4.1913 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 25.9.43–5.10.43: Møllergata 19

Otnes, John + Kristiansand * 14.8.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.7.42–25.1.43: Vollan

Ottersland, Dagny Hedvig + Arendal * 6.12.1912 # Innkjøpssjef/Einkaufschef/Chief merchandiser & 5.2.44–13.2.44: Kristiansand

Ottersland, Tore Bjørn + Arendal * 17.5.1907 # Overrettssakfører/Jurist/Solicitor & 13.11.43: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Ottosen, Odd + Arendal * 24.9.1909 # Lærer/Lehrer/Teacher & 15.11.43–19.1.45: Kristiansand, Grini

Ousland, Bernhard + Mandal * 12.11.1906 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 22.2.42–22.2.43: Kristiansand, Grini

Oveland, Kristian Karlsen + Evje * 4.1.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.11.41–24.11.41: Kristiansand